UBND thị xã tổ chức họp nghe báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2021

17/10/2020 16:02

Sáng ngày 17/10, đồng chí Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo ( lần 2) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2021. Cùng dự, có các đồng chí Lê Mạnh Tuyến – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, Nguyễn Văn Bắc – Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Đồng chí Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND thị xã, chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Phòng Tài chính - kế hoạch trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện ngân sách năm 2020, dự kiến phương án xây dựng dự toán ngân sách, một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2021; nghe dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2020; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021..

Phát huy cao tinh thần, trí tuệ, lãnh đạo các cơ quan, phòng chuyên môn thị xã tham dự cuộc họp đã phát biểu nhiều ý kiến thảo luận, đưa ra những con số cụ thể, sát thực....để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của thị xã, đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, với vai trò của từng ngành đã tham gia sâu vào từng lĩnh vực mình phụ tránh, để xây dựng Phương án dự toán ngân sách thực hiện một cách hiệu quả nhất..

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND thị xã nêu rõ: Đây là những nội dung hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế- xã hội của thị xã năm 2021. Do đó đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện ngân sách năm 2020, dự kiến phương án xây dựng dự toán ngân sách, một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2021, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của thị xã, đồng chí giao Phòng Tài chính- Kế hoạch tiến hành rà soát lại, có sự đánh giá tổng hợp các tác động đến  dự toán NSNN để đảm bảo cân đối giữa nhiệm vụ thu và chi của thị xã. Với dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2020; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chi cục Thống kế thị xã cần  rà soát lại tất cả các chỉ tiêu giá trị sản xuất của các ngành; cần có sự phối hợp với các đơn vị liên quan, để đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đề ra.

Cơ bản đồng tình với dự kiến  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, song đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng chỉ ra một số nội dung cần điều chỉnh, đồng thời yêu cầu các phòng, ban, cơ quan trên cơ sở nhiệm vụ của đơn vị, chủ động đưa ra các giải pháp cụ thể của ngành mình, chậm nhất là cuối giờ chiều ngày 19/10, gửi về Phòng Tài chính - kế hoạch tổng hợp để hoàn thiện kế hoạch đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra; giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã chủ động xây dựng báo cáo tổng kết phát triển kinh tế - xã hội thị xã năm 2020; hoàn thiện Tờ trình tại Kỳ họp HĐND thị xã (khóa XIX) lần thứ 18 theo yêu cầu..

T/h: Thuỳ Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2222
Đã truy cập: 2421208