Thường trực Thị ủy: Họp, nghe và cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021

21/10/2020 14:09

Sáng ngày 21/10, Thường trực Thị ủy tổ chức cuộc họp, nghe và cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021. Đồng chí Hồ Văn Vịnh- Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy, chủ trì cuộc họp.

          Các đồng chí Vũ Đức Hưởng-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy- Chủ tịch HĐND TX, Trần Đức Thắng- Phó Bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND TX, Lưu Thanh Phương-Phó Chủ tịch HĐND TX, Nguyễn Văn Bắc-Phó Chủ tịch UBND TX cùng dự.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy, phát biểu kết luận cuộc họp.

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, được UBND TX xây dựng, thảo luận tại cuộc họp, đã bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ TX Quảng Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025, với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế- xã hội bền vững, tập trung đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo bước phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút  dòng vốn đầu tư ngoài ngân sách; tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quảng Yên trở thành thành phố vào năm 2025.

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 đặt  ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng trên 16%; thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt trên 600 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn dự kiến trên 10.000 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm mới ít nhất 3.000 người/ năm; số người tham gia BHYT đạt 94% trở lên; số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ người lao động qua đào tạo đạt 86%; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 96%; quốc phòng, an ninh được đảm bảo...

Từ mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể, các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, bàn bạc....vào một số chỉ tiêu cứng, như: giá trị sản xuất tăng bình quân trong năm, đặc biệt là chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước; chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, chỉ tiêu ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chỉ tiêu về môi trường...cũng như các giải pháp thực hiện.

Sau khi nghe và phân tích các ý kiến của các đồng chí dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Thị ủy, nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX Quảng Yên, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025, đã xác định rõ: “phấn đấu xây dựng Quảng Yên trở thành thành phố vào năm 2025; là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics, đạt đô thị loại II trước năm 2030”. Để hoàn thành mục tiêu này, việc xây dựng Kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cho từng năm, cũng như Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021- 2025 của TX, có ý nghĩa hết sức quan trọng cho TX, phát triển.

Để đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra, đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị UBND TX tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ngành cần bám sát định hướng tại dự thảo Nghị quyết Đại hội đảng bộ TX, trên cơ sở kế thừa và phát triển các thành tựu đạt được của giai đoạn 2015-2020; đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ với tư duy, tầm nhìn chiến lược để hoạch định chiến lược, kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát lại tất cả các số liệu, chỉ tiêu, để xây dựng cho phù hợp, sát thực tiễn....tất cả mục tiêu, chỉ tiêu không được xây dựng tụt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX đã đề ra.

Riêng về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu: UBND TX tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ngành, đơn vị tiếp tục rà soát lại từng chỉ tiêu, mục tiêu giải pháp.... đặc biệt lưu ý đến sự chuyển đổi cơ cấu lao động  tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thu nội địa ngay tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp....trong TX.

Về Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu, UBND TX tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở bám sát mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX lần thứ XXI đã đề ra. Về một số chỉ tiêu liên quan đến số liệu, đồng chí đề nghị các phòng ban, cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát lại một cách kỹ lưỡng; có sự đánh giá tổng hợp, phân tích tác động đến  dự toán thu ngân sách để đảm bảo cân đối giữa nhiệm vụ thu và chi, cũng như đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đề ra.... Trên cơ sở đó TX có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo cho sát với tình hình thực tiễn của TX.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu tiến hành thảo luận Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016- 2020, trình Kỳ họp lần thứ 18-  HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thực hiện: Bùi Niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2226
Đã truy cập: 2421212