Thị xã Quảng Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

07/04/2021 22:17

Thực hiện phương châm “tuyên truyền phải đi trước một bước” trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,  thị xã Quảng Yên đang tập trung triển khai đa dạng, phong phú các hoạt động tuyên truyền, từ đó giúp cử tri trên địa bàn hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày bầu cử.

Các tấm  pa-nô cổ động, băng rôn, khẩu hiệu được lắp đặt ở các tuyến đường, trục chính ra vào thị xã 
tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày bầu cử, để nhân dân hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình

Tại thôn Vườn Chay, xã Tiền An, bên cạnh thực hiện đầy đủ quy trình các bước theo quy định, công tác tuyên truyền cho bầu cử  đã được thôn triển khai một cách bài bản. Thời điểm này, những thông tin về quy trình bầu cử, thông tin cử tri đã được niêm yết công khai. Mọi cử tri trong thôn đều nắm bắt đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương. Ông Phạm Phúc Thiện – Thôn Vườn Chay – Tiền An cho biết: “Được nghe tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng, cán bộ thôn, chúng tôi đã nhận thức, hiểu rõ được các bước, các thứ tự và ngày bầu cử. Chúng tôi mong muốn đến ngày bầu cử sẽ đi thực hiện quyền của công dân.”

          Bám sát nội dung, tiến độ triển khai công tác bầu cử ở các cấp; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử là cách làm mà thôn Vườn Chay đang tích cực thực hiện. Ông Vũ Tất Đạt – Bí Thư chi bộ– Trưởng thôn Vườn Chay- Xã Tiền An trao đổi: “Chúng tôi ở thôn đã triển khai các bước bầu cử theo quy trình. Làm công tác tuyên truyền tới người dân bằng thông tin trên loa truyền thanh của thôn và phát tờ rơi đến tận tay của cử tri để nắm được thể lệ, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tuyên truyền bằng pano, áp phích để người dân thấy được, đồng thời nắm tình hình tư tưởng trong dân…từ đó thấy được qua tuyên truyền nhân dân đã nắm bắt, đã hiểu hết ý nghĩa của ngày bầu cử chưa.

Công sở xã Hiệp Hòa trang trí cờ hoa, băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền cuộc bầu cử.

          Ở 19/19 xã phường của thị xã, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thj xã, công tác tuyên truyền cũng được triển khai nghiêm túc, với nhiều hình thức, làm cho cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.  Ông Hoàng Xuân Phong – Phó Bí thư TT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Nam Hòa cho biết:

Phường Nam Hòa chúng tôi đang đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để cho nhân dân, cử tri trên địa bàn nắm được về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác bầu cử. Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống  loa truyền thanh của phường và làm các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Đặc biệt trên địa bàn phường có một số cử tri đi làm ăn xa, khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển vì vậy chúng tôi đã chỉ đạo các khu phố thường xuyên giữ mối liên lạc với các cử tri này để  cử tri hiểu rõ và nắm chắc ngày bầu cử là ngày 23/5/ 2021 để về thực hiện quyền bầu cử của  mình đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ của địa phương.

Cán bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TX,  lắp đặt pano tuyên truyền về bầu cử.

          Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền trực quan tại các nút giao thông, các khu vực trung tâm thị xã Quảng Yên đã cơ bản hoàn thành. Toàn thị xã đã treo 25 lượt băng rôn tại trục đường chính nội thị; Triển khai dựng 25 cụm tranh cổ động và pa nô tấm lớn; Riêng khu vực trung tâm thị xã, treo 300 cờ đuôi cá trên các trục đường, dựng 15 cụm cổ động, 250 pa nô trục đường…. Ban Tuyên giáo thị xã đã xây dựng đề cương tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, viết và đăng tải 439 tin bài định hướng tuyên truyền trên các trang, nhóm của Ban chỉ đạo 35 thị xã. Trung tâm truyền thông và Văn hóa thị xã cũng đã tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục thường xuyên, liên tục trong suốt thời gian chuẩn bị bầu cử…

          Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm triển khai công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã động viên nhân dân trên địa bàn thị xã Quảng Yên tích cực thi đua lao động, lập thành tích hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

T/h: Ánh Tuyết - Ngọc Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 320
Đã truy cập: 2872677