Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2021

23/11/2021 14:42

Ngày 23/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Thị ủy Quảng Yên có đồng chí Phạm Lê Hưng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở du lịch báo cáo chuyên đề “ Ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới”. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thông tin chuyên đề “ Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 -2025”.

Đồng chí Phạm Lê Hưng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy dự hội nghị tại điểm cầu Thị ủy Quảng Yên

Về định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Thường trực cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, các địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền trọng tâm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mục tiêu kép vừa  phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở với mục tiêu cao nhất là bảo vệ nhân dân, sống chung, sống an toàn với dịch bệnh  Covid -19 trong tình hình hiện nay. Tuyên truyền về Hội nghị văn hóa toàn quốc, tiếp tục thực hiện luận điểm văn hóa soi đường cho quốc dân đi theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: hướng tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đây là đặc trưng cơ bản  CNXH Việt Nam; xây dựng phát triển con người; Tiếp tục tuyên truyền nội dung kết  luận Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, xử lý vấn đề phát sinh ngay từ sơ sở, kịp thời đấu tranh phản bác chống lại những luận điệu sai trái…

T/h: Ánh Tuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2432
Đã truy cập: 3701450