TX Quảng Yên đưa phòng chống dịch Covid -19 vào hương ước, quy ước

18/12/2021 10:11

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định KT-XH, TX Quảng Yên đã và đang tích cực triển khai thực hiện việc bổ sung vào hương ước, quy ước những nội dung liên quan về thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid -19 và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân. Điều này đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân trong cuộc chiến chống "giặc Covid" từ đó càng được thể hiện rõ nét.

Người dân xã Cẩm La ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 để bảo vệ địa bàn an toàn không dịch bệnh

Khu phố Cửa Khâu, phường Cộng Hòa có hơn 120 hộ dân, với trên 400 nhân khẩu. Nhận thức được sự nguy hiểm của đại dịch Covid -19 nên sau khi có hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh, của TX Quảng Yên và phường Quảng Yên khu phố đã phối hợp với Ban công tác mặt trận, tổ chức hội nghị xây dựng quy trình để đưa các điểm mới theo hướng dẫn của MTTQ tỉnh vào trong hương ước, quy ước của khu phố. Đó là trong việc cưới, việc tang và gắn với công tác phòng chống dịch Covid -19 sau khi xây dựng xong dự thảo thì Ban vận động và xây dựng quy trình đưa vào hương ước của khu phố đã thảo luận và lấy ý kiến của nhân dân. Việc tham gia ý kiến bổ sung và thống nhất thông qua quy ước, hương ước mới này, bản thân mỗi người dân cũng tự đánh giá được trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thực hiện công tác phòng chống dịch, vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình mình và cộng đồng. Ông Phạm Văn Giảng, khu Cửa Khâu cho biết: “Sau khi được nghe tuyên truyền, vận động qua hệ thống truyền thanh của khu phố, được Ban công tác Mặt trận khu phố  đến trao đổi lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân khu phố bổ sung nội dung phòng chống dịch Covid -19 vào hương ước, quy ước của khu phố, người dân chúng tôi thấy điều này rất cần thiết và nhân dân chúng tôi đã chấp hành nghiêm, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch từ những năm 2020 trở lại đây. Nhân dân chúng tôi đều nhất trí cao với nội dung mới này, quyết tâm thực hiện tốt các hương ước, quy ước, chung tay phòng chống dịch Covid -19, để cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.

Khu phố Cửa Khâu, Quảng Yên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch Covid -19

Ông Trần Quốc Tuyển - Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố cửa khâu chia sẻ thêm: “ Mặc  dù đời sống kinh tế của nhân dân ở khu phố Cửa Khâu chưa cao, do phần lớn các hộ dân đều dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, về nhận thức của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Chi bộ thì rất tốt, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch. Việc xây dựng hương ước, quy ước theo Chỉ thị 18 và chỉ đạo của các cấp đến ngày 3/11 khu phố Cửa Khâu là một trong những đơn vị nộp bản dự thảo sớm nhất để trình Phòng Văn hóa và Thông tin TX duyệt, thông qua hương ước, quy ước. Ngay trong ngày 13/11, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân,  khu phố đã thông qua trước toàn thể đại biểu của khu phố về dự thảo hương ước, quy ước có bổ sung ý kiến công tác phòng chống dịch, đã được 100% nhân dân khu nhất trí thông qua. Bên cạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của khu phố, chúng tôi cũng đã in sao dự thảo hương ước để gửi tới các hộ gia đình, do đó các hộ gia đình đều thấy rõ việc bổ sung này rất thiết thực, nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong bảo vệ, giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng, trong đó có cả gia đình mình.”

Triển khai bài bản, trình tự các bước để bổ sung nội dung phòng chống dịch Covid -19 vào quy ước, hương ước là cách làm mà phường Quảng Yên đã thực hiện. Đồng chí Bùi Thị Nga – Chủ tịch UB MTTQ phường Quảng Yên trao đổi thêm: “ Khi nhận được kế hoạch của UB MTTQ tỉnh và Thị xã thì phường Quảng Yên đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền và đúng ngày  Đại đoàn kết toàn dân  thì 16/16 khu phố đều hoàn thành tổ chức lấy ý kiến bổ sung phòng chống dịch Covid -19 vào hương ước, quy ước. Đây cũng là nội dung đưa vào đánh giá, bình xét khu phố văn hóa hàng năm. Trên thực tế thì công tác phòng chống dịch đã được phường Quảng Yên triển khai bài bản trong 2 năm qua, tuy nhiên đưa nội dung bổ sung  vào quy ước trong việc cưới, việc tang và bảo vệ sức khỏe cho cộng động thật sự mang lại ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường.”

Tổ phòng, chống Covid-19 ở 179 thôn, khu phố của TX Quảng Yên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Cùng với các thôn, khu phố ở phường Quảng Yên, tất cả các thôn, khu phố ở các xã, phường còn lại trên địa bàn TX cũng đã triển khai việc bổ sung bổ sung vào hương ước, quy ước các quy tắc ứng xử gắn với những quy định về phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp quy định chung và tình hình thực tiễn tại các xã, phường, thôn, khu. Đồng chí Vũ Thị Thanh- Trưởng Phòng Văn hóa vè Thông tin TX cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy và UBND TX Quảng Yên, Phòng  Văn hóa & Thông tin TX đã hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường rà soát sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước phù hợp trong giai đoạn phòng chống dịch Covid -19, để hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy ước, hương ước khu dân cư trong tình hình mới. Cùng với đó UBND các xã, phường phối hợp với UB MTTQ  địa phương chỉ đạo các thôn, khu phố triển khai theo đúng quy trình bổ sung nội dung phòng chống dịch Covid 19 và quy ước, hương ước ở khu dân cư. Đến nay 179/179 thôn, khu phố đã hoàn thiện các bản dự thảo để trình Tổ thẩm định và trong tháng 12 này  UBND TX sẽ ban hành các quyết định công nhận quy ước, hương ước mới sửa đổi, bổ sung cho 100% các thôn, khu phố, từ đó tiếp tục vận động tuyên truyền cho nhân dân thực hiện trong thời gian tới.

 Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid 19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định KT-XH trên địa bàn TX,  mỗi người dân ở TX Quảng Yên là nhân tố quan trọng, tham gia tích cực và thực hiện nghiêm túc quy ước, hương ước sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  Qua đó, góp phần vào công tác phòng, chống dịch của TX.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 176
Đã truy cập: 6072562