Công an thị xã Quảng Yên, tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

22/06/2022 14:35

Cùng với các Đội nghiệp vụ, Đội An ninh (Công an TX Quảng Yên) là lực lượng chủ công trong tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phát tán thông tin xấu, độc chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tổ công tác 35 Công an thị xã Quảng Yên triển khai nhiệm vụ

Xác định tầm quan trọng của Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thời gian qua Tổ công tác 35 của Công an thị xã Quảng Yên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác.

Theo đó, Tổ 35 Công an thị xã Quảng Yên đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch; Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Đội An ninh ( Công an TX) là lực lượng chủ công trong tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng.

Với phương châm “ an ninh chủ động, nhận diện từ xa, từ sớm” để làm sạch thông tin mạng, từ đầu năm 2022 đến nay, Đội An ninh (Công an TX) đã triển khai nắm tình hình, diễn biến trên không gian mạng, rà soát tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung nhạy cảm về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, nhất là các bài viết liên quan đến hoạt động khiếu kiện trong công tác GPMB, công tác phòng chống dịch Covid-19... để đấu tranh, phản bác và kịp thời xử lý...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội đã tiến hành xác minh đối với 2 trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook chia sẻ, phát tán, thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận. Đồng thời, rà soát 8 trang mạng xã hội Facboook tại Quảng Yên có số người theo dõi, tương tác lớn; đã tiến hành vận động 3 quản trị viên của các trang hội, nhóm là: Quảng Yên Today, Quảng Yên 24h và Giao thông Quảng Yên thực hiện cộng tác với Cơ quan công an trong việc thực hiện tuyên truyền, định hướng dư luận nhân dân...

Trong thời gian tới, Tổ công tác 35 Công an TX sẽ chủ động nắm chắc tình hình; thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp phát sinh ngay tại cơ sở. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên môi trường mạng.

T/h: Nguyễn Túc


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 532
Đã truy cập: 6075871