Thường trực Thị ủy giao ban khối Dân vận; đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022

22/06/2022 19:38

Chiều ngày 22/6, đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chủ trì cuộc họp giao ban khối Dân vận về tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022; Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022. Các đồng chí: Lưu Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng dự.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể thị xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, MTTQ, các đoàn thể; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ thị xã đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm; tổ chức tuyên truyền, tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19; chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn kịp thời, chu đáo; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Phối hợp nắm và phản ánh tình hình nhân dân trong công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025; công tác giải phóng mặt bằng; triển khai thực hiện kế hoạch giúp các hộ thoát nghèo năm 2022; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở; công tác tuyên truyền, định hướng trên không gian mạng được triển khai tích cực, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động; việc ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; nhiều mô hình mới được thành lập, thu hút hội viên.

Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nêu rõ: Sáu tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, song cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ thị xã đến cơ sở đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về phát huy dân chủ ở cơ sở được coi trọng, đổi mới, trong đó đã phát huy hiệu quả việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp công dân để kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã. Công tác định hướng, giám sát thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo quy định các loại hình dân chủ ở cơ sở được tăng cường, hiệu quả. Chính quyền từ thị xã đến cơ sở nâng cao hiệu lực quản lý điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đạo đức công vụ của CBCCVC được nâng lên, tăng cường công tác đối thoại tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy theo hướng phân công rõ người, rõ việc, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn, tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến làm rõ, bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện công tác khối Dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm, cũng như thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư thường trực Thị ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2022 và nhiệm vụ cần thiết trước mắt. Theo đó, đồng chí Phó Bí thư TT Thị ủy yêu cầu: Ban Dân vận Thị ủy, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với tố chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua, một cách thực chất, đi vào chiều sâu, với những mô hình, việc làm, sản phẩm cụ thể, thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Chủ động, kịp thời nắm tình hình tư tưởng của cán bộ cũng như nắm bắt tình hình nhân dân; kịp thời phát hiện và nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể chung tay với địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, hỗ trợ đối với xã Hoàng Tân. Hội Cựu chiến binh Thị xã chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Đối với công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cở, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cũng yêu cầu: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan trong thực hiện quy chế dân chủ. Nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;  Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân…

T/h: Thùy Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2470
Đã truy cập: 4270110