Các đồng chí lãnh đạo TX Quảng Yên: Dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tại một số địa phương

14/08/2022 16:40

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2022). Các đồng chí lãnh đạo TX Quảng Yên đã đến dự, chúc mừng tại một số địa phương trên địa bàn TX.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX; đồng chí Thượng tá Mai Thế Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cán bộ và Nhân dân Khu 2- phường Yên Giang.

Quang cảnh Ngày hội tại Khu 2 - P.Yên Giang

Khu phố 2, phường Yên Giang, nằm ở trung tâm của phường và là cửa ngõ vào trung tâm thị xã Quảng Yên có đường tỉnh lộ 338 đi qua. Toàn khu có 131 hộ dân với 475 nhân khẩu, số hộ sản xuất nông nghiệp hiện còn 38 hộ chiếm 29%. Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, toàn diện của Đảng ủy, UBND phường và Ban chỉ đạo 138 phường Yên Giang. Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn khu phố 2 cơ bản giữ vững, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong nhân dân. Nhân dân trong khu phố luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác, xây dựng khu phố văn minh kiểu mẫu và an toàn về an ninh trật tự.

Đến nay trên địa bàn khu phố có 04 "Tổ nhân dân tự quản về ANTT" với 105 hộ dân tham gia, 01 tổ hoà giải cơ sở gồm 03 thành viên. Đã thành lập 06 tổ liên gia tự quản. Đặc biệt, mới đây, các hộ dân Khu phố 2 đã đồng thuận cao triển khai Mô hình Camera an ninh với 15 hộ gia đình tham gia đóng góp kinh phí lắp đặt.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Thượng tá Mai Thế Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng những kết quả mà cán bộ và Nhân dân khu 2

Tới dự và chung vui, đồng chí Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Thượng tá Mai Thế Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng những kết quả mà cán bộ và Nhân dân khu 2, Yên Giang đã đạt được trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã phát biểu tại Ngày hội

Thượng tá Mai Thế Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Ngày hội 

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã nêu rõ: Thị xã Quảng Yên luôn xác định rất rõ vai trò quan trọng, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn và đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến các phường, xã, thôn, khu phố trên địa bàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nói chung trong đó có công tác xây dựng, củng cố, phát triển theo hướng hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở; đã có nhiều mô hình, hoạt động tự quản trong Nhân dân được hình thành, nhân rộng và là điểm sáng được phát huy, hỗ trợ đắc lực, tích cực cho công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định; kinh tế - xã hội ngày một phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày một nâng cao. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng yêu cầu: Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an từ thị xã đến cơ sở và Nhân dân cần tiếp tục quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, của cấp ủy đảng, Công an cấp trên về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư; Tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an thị xã và toàn dân nêu cao quyết tâm và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tiếp tục nhân rộng, duy trì các hoạt động các mô hình hoạt động hiệu quả, tuyên truyền vận động, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy tinh thần tự giác, tự phòng, tự quản của Nhân dân. Lấy đội ngũ cán bộ tổ dân, khu phố, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực làm nòng cốt để gây dựng và phát triển phong trào lớn mạnh.

Công an tỉnh và UBND thị xã đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Tại Ngày hội, đã có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc trên địa bàn khu 2, phường Yên Giang đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi, thực sự là ngày hội của Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, dự Ngày hội tại khu 7 - phường Quảng Yên.

Quang cảnh của Ngày hội tại Khu phố 7, phường Quảng Yên

Khu 7, phường Quảng Yên hiện có 228 hộ dân, gần 800 nhân khẩu, nằm ở khu vực trung tâm phường Quảng Yên, nên công tác đảm bảo ANTT luôn được người dân chú trọng. Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và người dân khu phố phối hợp với Công an phường thường xuyên tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để bà con nêu cao tinh thần cảnh giác. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu và tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân khu phố.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền phường Quảng Yên nói chung và cán bộ, Nhân dân khu phố 7 nói riêng, trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Đồng chí  mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường Quảng Yên, Chi bộ, khu phố và nhân dân khu 7 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.  Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tư hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an và khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân BVANTQ

Nhân dịp này, tập thể và các cá nhân đã được các cấp biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào Toàn dân BVANTQ.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX dự Ngày hội Toàn dân BVANTQ tại khu 5- phường Hà An.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân khu phố 5, P Hà An

          Khu phố 5- phường Hà An hiện có 142 hộ dân với 585 nhân khẩu. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khu 5 luôn đoàn kết thống nhất, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên mọi lĩnh vực. Khu phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phát động triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều mô hình mới được xây dựng đã và đang phát huy tác dụng, tiêu biểu như các mô hình: An ninh cơ sở; Tái hòa nhập cộng đồng...đặc biệt là mô hình “Camera an ninh tự quản” đã được khu phố vận động nhân dân đóng góp, lắp đặt hệ thống Camera giám sát. Nhân dân trong Khu rất phấn khởi- bởi từ hệ thống Camera này, đã góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh trật tự, trật tự ATXH trên địa bàn, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của địa phương, tích cực xây dựng phường Hà An trở thành phường kiểu mẫu, góp phần vào sự phát triển chung của thị xã.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX phát biểu tại ngày hội 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể UBND phường Hà An

UBND thị xã khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân BVANTQ

          Phát biểu tại ngày hội với cán bộ và nhân dân khu 5, đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân khu 5- phường Hà An đã đạt được trong những năm qua. Để thực hiện tốt hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND TX mong muốn khu 5 nói riêng, toàn phường Hà An nói chung, tiếp tục xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải được lãnh đạo, chỉ đạo một cách thường xuyên, chặt chẽ.

Tại ngày hội, khu phố cũng ký giao ước thi đua trong trong phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2022 

Cùng với đó phải đặc biệt coi trọng tuyên truyền, vận động, coi trọng tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, coi trọng công tác dân vận; thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, đi đôi với tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo dân chủ thực sự, dân chủ tập trung, dân chủ đại diện, tránh dân chủ phiến diện và dân chủ hình thức; củng cố, xây dựng các mô hình phong trào phù hợp với tình hình địa bàn để vận động, thu hút nhân dân tích cực tham gia. Đồng chí cũng đề nghị các tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ rộng khắp đến mỗi người dân trên địa bàn, để kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...xây dựng Hà An ngày càng phát triển.

Đồng chí Lưu Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND TX dự và tặng hoa chúc mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Thôn 1 xã Liên Hoà.

Đồng chí Lưu Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND TX phát biểu tại ngày hội

Trong những năm qua, Thôn 1 xã Liên Hòa đã quán triệt, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; và phát động có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện thôn 1 đang duy trì các mô hình như: Tổ Nhân dân tự phòng, tự quản, tự hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự; Tổ hòa giải mẫu thuẫn ở cơ sở, Mô hình quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng động… Các mô hình đều được đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của các phong trào từ đó nâng cao ý, thức trách nhiệm trong việc tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Lưu Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND TX tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn 1 xã Liên Hoà trong ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại

Phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022,  đồng chí Lưu Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND TX đánh giá cao những kết quả mà nhân dân Thôn 1 xã Liên Hoà đã đạt được trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Để giữ vững và phát huy hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Thôn 1 tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng các phong trào; kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt; chú trọng nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào tại địa phương…

Nhân dịp này Công an tỉnh Quảng Ninh, UBND TX, UBND xã Liên Hòa đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX, dự Ngày hội Toàn dân BVANTQ với cán bộ và Nhân dân phường Đông Mai.

Đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX tặng hoa chúc mừng Cán bộ và Nhân dân phường Đông mai

Phường Đông Mai có 11 khu phố, với 2254 hộ, 8.517 nhân khẩu; là địa phương có 01 khu công nghiệp; trong đó có 10 công ty đang hoạt động sản xuất trong khu CN. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương xứng đáng là điểm sáng trong toàn TX. Nổi bật trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Đông Mai thời gian qua là phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội... Lồng ghép hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến về an ninh trật tự, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết quả nhân dân mà chỉ trong 8/ 2022, qua nguồn tin của nhân dân đã phát hiện 8 nguồn tin liên quan đến tội phạm; trong đó có 5 tin có giá trị trong công tác đấu tranh, vi phạm pháp luật.

Đến dự, phát biểu với đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đông Mai, đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX nhấn mạnh: TX Quảng Yên xác định rõ vai trò quan trọng, sức mạnh của Nhân dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ TX đến cơ sở luôn quan đến đến việc triển khai và thực hiện tốt “Phong trào TDBVATTQ”.

Đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TX, phát biểu tại phường Đông Mai

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo TX, đồng chí ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân phường Đông Mai đã đạt được trong những năm qua. Để thực hiện tốt hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phường Đông Mai  cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính; Cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường Đông Mai tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng từ “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây chính là vai trò nòng cốt để xây dựng thế trận an ninh vững chắc trong dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, gần gũi với nhân dân, để người dân gần gũi, tích cực, tự giác tham gia các phong trào nòng cốt, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được thực hiện thường xuyên, liên tục; để người dân tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ gia đình, lan rộng đến cộng đồng dân cư.

Đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TX trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích suất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2022

Nhân dịp này UBND TX Quảng Yên đã khen thưởng cho 1 tập thể, và 3 cá nhân vì đã có thành tích suất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBDND thị xã, dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tại xã Sông Khoai.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBDND thị xã tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Sông Khoai

 Xã Sông Khoai đã kiện toàn 11 tổ nhân dân tự quản, 11 tổ hòa giải và 11 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách với các lực lượng an ninh cơ sở theo quy định. Các mô hình này đã mang lại hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, hoà giải, chủ động phát hiện và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cho lực lượng công an, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn xã. Đến cuối năm 2021 đã có 11/11 thôn, 4/4 cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 94%. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống dịch Covid -19 được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng. Đặc biệt là hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương ….góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBDND thị xã phát biểu với cán bộ và Nhân dân xã Sông Khoai

Phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TX ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, lực lượng chức năng, cùng nhân dân xã đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời khẳng định những tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của xã Sông Khoai ở địa bàn TX với động lực là KCN Amata, có vị trí giao thông kết nối quan trọng tuy nhiên đây cũng là thách thức về quản lý xã hội và quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với xã Sông Khoai. Để phát huy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân, cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; Chủ động thực hiện nắm bắt tình hình, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển mạnh mẽ phong trào. Mỗi cán bộ, đảng viên phải sâu sát, gần gũi nắm bắt tình hình nhân dân, gương mẫu đi đầu, tích cực tự giác trong các phong trào thi đua. Xã Sông Khoai cần quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phù hợp với địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp.  Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở các cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Quan tâm bồi dưỡng, khơi dậy trách nhiệm, sự nhiệt tình của những người có uy tín trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBDND thị xã tra giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân BVANTQ

Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX, dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc tại xã Tiền An.

 

Đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX phát biểu tại Ngày hội

Đến dự, tặng hoa chúc mừng, đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX, biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Tiền An đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phòng trào Toàn dân BVANTQ

Để thực hiện tốt hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới, đồng chí mong muốn ấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tiền An cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trong đó đồng chí yêu cầu cần tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm đó là: cần xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải được lãnh đạo, chỉ đạo một cách thường xuyên, chặt chẽ. Đồng thời phải đặc biệt coi trọng tuyên truyền, vận động, coi trọng tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, coi trọng công tác dân vận; thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, đi đôi với tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo dân chủ thực sự, dân chủ tập trung, dân chủ đại diện, tránh dân chủ phiến diện và dân chủ hình thức; củng cố, xây dựng các mô hình phong trào phù hợp với tình hình địa bàn để vận động, thu hút nhân dân tích cực tham gia.

PV Trung tâm TT- VH


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2132
Đã truy cập: 4535497