Đại biểu HĐND Tỉnh, HĐND TX: Tiếp xúc cử tri TX Quảng Yên, trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

20/11/2022 20:32

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, HĐND TX Quảng Yên. Ngày 20/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh; HĐNDTX Quảng Yên, đã đồng loạt có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn TX Quảng Yên, để thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (khóa XIV) ứng cử tại TX Quảng Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri 4 phường, xã : Phong Hải, Liên Vị, Liên Hòa và Tiền Phong.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (khóa XIV) thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri TX Quảng Yên gửi đến HĐND tỉnh trong kỳ họp trước.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh thông báo tới cử tri nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Cũng tại hội nghị, cử tri 4 địa phương đã nghe đại biểu HĐND thị xã thông báo, dự kiến nội dung,chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND thị xã khóa XX; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của thị xã năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XX và kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/ NQ  - HĐND ngày 23/7/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã về " kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 91/NQ- HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa XX”.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (khóa XIV) ứng cử tại TX Quảng Yên phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thị xã tiếp tục phát triển và đạt được kết quả tích cực. Chủ đề công tác năm được thực hiện hiệu quả. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn đang trong tầm kiểm soát; Kinh tế thị xã giữ vững đà tăng trưởng (tăng trưởng kinh tế đạt 43,3%). Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực (tăng 44% dự toán tỉnh giao, tăng 31,4% dự toán HĐND thị xã giao, tăng 18% so với cùng kỳ). Tổng vốn đầu tư xây dựng thực hiện tăng khá so với cùng kỳ (36%); tỷ lệ giải ngân vốn đạt cao (100%). Công tác quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực được quan tâm, siết chặt. Các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của tỉnh cũng như định hướng của cấp ủy đến thời điểm hiện tại thị xã vẫn tiếp tục bám sát và được thực hiện tốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND Thị xã phát biểu tại  buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 4 phường, xã: Phong Hải, Liên Hòa, Liên Vị và Tiền Phong vui mừng, phấn khởi trước kết quả phát triển KT-XH của tỉnh và Thị xã trong năm 2022. Các cử tri đã nêu nhiều ý kiến, chủ yếu liên quan đến công tác chỉnh trang cơ sở hạ tầng, sửa chữa đường giao thông liên thôn, liên xã; việc cung cấp nước sạch cho người dân, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

Đại biểu cử tri của xã Tiền Phong nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND Tỉnh, HĐND thị xã.

Các ý kiến của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh, HĐND Thị xã trao đổi, giải đáp và tiếp thu để chuyển tới các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh, Thị xã xem xét giải quyết.

 

Tại hội trường UBND xã Hoàng Tân, đồng chí Hồ Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại TX Quảng Yên, cùng các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND TX, đã tiếp xúc với cử tri các địa phương: Tiền An, Tân An, Hà An, Hoàng Tân và Lữ đoàn 147.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại TX Quảng Yên; thông báo nhanh nội dung, kết quả phát triển KT- XH năm 2022 của tỉnh

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Hồ Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã, đã thông tin nhanh đến cử tri các địa phương trên về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, cũng như những định hướng phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó, đồng chí Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng đã trả lời những ý kiến kiến nghị của cử tri TX Quảng Yên gủi tới các Kỳ họp HĐND tỉnh.

Cử tri xã Hoàng Tân phát biểu ý kiến- kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri các địa phương: Tiền An, Hoàng Tân, Tân An, Hà An và đơn vị Lữ đoàn 147, bày tỏ vui mừng trước kết quả đạt được trong năm 2022 của Tỉnh Quảng Ninh nói chung và của TX Quảng Yên nói riêng. Bằng nhiều giải pháp tích cực từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh; Tỉnh Quảng Ninh đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế- văn hóa và xã hội. Cùng với xu hướng phát triển của Tỉnh, TX Quảng Yên đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, đại biểu HĐND tỉnh, giải trình làm rõ một số ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri các địa phương trên, cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TX tiếp tục quan tâm, có ý kiến với các cơ quan chuyên môn quan tâm, giải quyết một số vấn đề về: cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường liên xã; tuyến đường dân sinh ỡ xã Hoàng Tân xuống cấp do xe chở vật liệu phục vụ dự án; hệ thống Truyền thanh ở xã, cần được nâng cấp để người dân nắm bắt được các thông báo, chỉ đạo của địa phương; việc hoán đổi xây dựng Nhà văn hóa khu 3 phường Hà An chưa được giải quyết dứt điểm; đội ngũ Thanh tra nhân dân ở cơ sở cần có phù hiệu phù hợp để thuận lợi việc tiếp cận, giám sát...các dự án ở địa phương; lĩnh vực giải quyết đất đai tại Trung tâm hành chính công...còn chậm.v.v

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy- Chủ tịch HĐND TX- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, tiếp thu, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri các địa phương: Hoàng Tân, Tân An, Tiền An, Hà An... gửi tới Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TX. Đồng chí nhấn mạnh: đây là những kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương, do vậy, đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn của thị xã quan tâm giải quyết dứt điểm đối với kiến nghị của cử tri về việc hoán đổi đất xây dựng nhà văn hóa ở khu 3 phường Hà An; đường điện chiếu sáng cộng cộng...Đồng chí mong cử tri TX Quảng Yên tiếp tục quan tâm, theo dõi đối với những chính sách đã ban hành và sắp ban hành của HĐND tỉnh, HĐND TX, để qua đó kiến nghị đối với những nội dung chưa phù hợp, đảm bảo các chính sách gắn liền với cuộc sống của nhân dân.

 

Tại hội trường UBND xã Cẩm La, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX- đại biểu HĐND TX,  đã có buổi tiếp xúc cử trị 4 địa phương: Phong Cốc, Cẩm La, Yên Hải và Nam Hòa. Cùng dự có đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch  ỦY ban MTTQ tỉnh thông tin về tình hình KT-XH của tỉnh năm 2022

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND TX đã thông báo nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh; Dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND TX Quảng Yên khóa 20; Báo cáo tóm tắt tình hình- phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thị xã và phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2023.

Cử tri xã Cẩm La phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri 4 xã, phường: Phong Cốc, Yên Hải, Nam Hòa và xã Cẩm La bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả mà tỉnh Quảng Ninh, TX Quảng Yên đạt được trong 10 tháng năm 2022; Đồng thời, đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX giải trình các kiến nghị, đề xuất cử tri thuộc thẩm quyền

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn cử tri các địa phương đã phản ánh, kiến nghị các vấn đề như: quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường thôn, khu phố; Nâng cấp, mở rộng trường Mầm non Cẩm La; Đầu tư, cải tạo di tích chùa La (xã Cẩm La); Sớm tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia Miếu Tiên Công…

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm La

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND TX, đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX đã cảm ơn những ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; Đồng thời, phân tích làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Những đề xuất, kiến nghị của cử tri sẽ được Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, thị xã tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

 

Tại Hội trường UBND xã Sông Khoai, bà Bùi Thị Hương, Trưởng Ban kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh, đại biểu HĐND Tỉnh; đồng chí Lưu Thanh Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND TX, cùng các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh, TX đã tiếp xúc với gần 80 đại biểu cử tri đại diện cho 2 địa phương là Hiệp Hòa và Sông Khoai.

Đồng chí Bùi Thị Hương, Đại biểu HĐND tỉnh, thông tin nhanh đến cử tri Sông Khoai, Hiệp Hòa về dự kiến chương trình Kỳ họp thường lệ cuối

          Thay mặt các đồng chí Tổ đại biểu HĐND tỉnh, bà Bùi Thị Hương, Trưởng Ban kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh,  đã thông tin nhanh đến toàn thể cử tri về dự kiến chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XIV. Cụ thể, Kỳ họp sẽ thông qua 19 tờ trình, dự thảo nghị quyết và các báo cáo quan trọng liên quan dự toán thu chi ngân sách, cơ chế điều hành ngân sách 2023.v.v

Cử tri xã Sông Khoai phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cùng với đó, các đồng chí Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thị xã cũng đã thông tin đến cử tri 2 địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước.

Đồng chí Lưu Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND TX, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của TX Quảng Yên

Cử tri 2 địa phương Hiệp Hòa và sông Khoai, bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh, cũng như của thị xã trong năm 2022. Đồng thời cử tri 2 địa phương trên cũng đề nghị cần quan tâm cải tạo sớm khu vực Hồ Rộc Bồng- xã Hiệp Hòa; sớm quy hoạch xây dựng thêm trường mầm non ở Hiệp Hòa; nạo vét một số tuyến kênh tiêu khu vực Hiệp Hòa đi Sông Khoai; giải quyết dứt điểm những hộ dân liên quan đến GPMB; một số tuyến đường dân sinh ở khu vực Thôn 8,9 Sông Khoai xuống cấp trầm trọng do xe chở vật liệu phục vụ các dự án trên địa bàn.v.v

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở ý kiến của cử tri, đồng chí Bùi Thị Hương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Lưu Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND TX, đã tiếp thu các ý kiến, đồng thời  giải trình, làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. 1 số ý kiến của cử tri xã Sông Khoai, cũng đã được đồng chí Bí thư đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Sông Khoai, làm rõ, giải đáp khá cặn lẽ những ý kiến thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc./

 

Tại hội trường UBND phường Quảng Yên, đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Bùi Thị Quỳnh Nga, Đại biểu HĐND tỉnh, cùng với các đại biểu HĐND thị xã đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Quảng Yên, Yên Giang, Cộng Hòa, Sư đoàn 395 và Tiểu đoàn 83.

Đồng chí Trần Đức Thắng – Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã giải trình làm rõ những vấn đề cử tri thắc thuộc thẩm quyền của thị xã

          Tại buổi tiếp xúc sau khi nghe thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh, thị xã và các báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, thị xã trong năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp HĐND trước.

Cử tri phường Quảng Yên phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Đại biểu HĐND tỉnh thông báo về các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa 14

          Tham gia ý kiến tại kỳ họp các đại biểu đều bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thị xã, đồng thời kiến nghị các nội dung liên quan đến việc dây điện sa xuống mặt đường ở khu Giếng Mụi và xử lý các cột điện viễn thông gẫy đổ chưa sửa chữa ở phường Cộng Hòa. Cử tri phường Quảng Yên kiến nghị việc xử lý các công trình hạ ngầm đường điện của các đơn vị đang thi công cần đảm bảo an toàn cho Nhân dân; giải quyết dứt điểm những sai sót liên quan đến thu thuế phí nông nghiệp của người dân ở phường Quảng Yên; Phát triển đô thị hóa cần bổ sung trồng thêm nhiều cây xanh khu vực công cộng và quan tâm đầu tư thêm bể bơi phục vụ cho các lứa tuổi ở thị xã, dành quỹ đất xây dựng các hồ sinh thái; Xử lý rác thải môi trường; Xử lý tình trạng tranh chấp đất của tập đoàn Xuân Lãm; Bổ sung cắm biển trên các tuyến phố mới; Xử lý nạo vét các tuyến cống, không để xẩy ra tình trạng úng lụt cục bộ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống của Nhân dân…

          Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã, đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã báo cáo nhanh về các kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TX Quảng Yên trong năm 2022, tiến độ đầu tư các công trình và công tác GPMB ở TX. Đồng thời giải trình một số vấn đề mà cử tri thắc mắc, băn khoăn. Đối với những nội dung ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp và gửi đến HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian sớm. Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX cũng chỉ đạo tại hội nghị đối với các phường Cộng Hòa, Quảng Yên kịp thời giải quyết những kiến nghị của Nhân dân theo thẩm quyền của địa phương.      

Tại hội trường UBND phường Đông Mai, đồng chí Lưu Thanh Phương,  Phó Chủ tịch HĐND TX; đồng chí Bùi Thị Quỳnh Nga, Bí thư Thị Đoàn- Đại biểu HĐND tỉnh, cùng với các thành viên Tổ đại biểu số 5 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường Đông Mai, Minh Thành.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Nga - Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

          Tại buổi tiếp xúc sau khi nghe đồng chí Bùi Thị Quỳnh Nga, Bí thư Thị Đoàn – Đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XIV;  Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp HĐND trước. Các cử tri cũng được nghe đại biểu HĐND TX thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND TX khóa XX. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2022 và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND TX trước.

Quang cảnh hội nghị

          Tham gia ý kiến tại kỳ họp các cử tri của phường Đông Mai đã kiến nghị về việc giải quyết tình trạng ùn tắc ở khu vực Trại Thành từ khi khu công nghiệp Đông Mai đi vào hoạt động, lưu lượng phương tiện giao thông, người dân qua lại đông đặc biệt thời điểm tan học của các cháu học sinh, số lượng người tham gia giao thông đông nguy cơ mất an toàn giao thông cao; Việc tiếp nhận trả kết quả hồ sơ đất đai, đính chính các biến động quyền sử dụng đất ở Trung tâm Hành chính công thị xã còn chậm; Những quy định trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở theo hạn mức; Hiện nay nhà văn hóa khu phố Hiệp Thành đã xuống cấp nghiêm trọng, cử tri khu phố mong muốn  thị xã có cơ chế chính sách ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa khu phố; Trên cánh đồng của khu phố Mai Hòa và Minh Hòa xẩy ra tình trạng khô hạn trên diện tích đất nông nghiệp, cử tri các khu phố này mong muốn Công ty TNHH Thủy lợi Một thành viên Yên Lập cung ứng nước tưới tiêu đảm bảo phục vụ cho Nhân dân sản xuất..

Đồng chí Lưu Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND  thị xã giải trình làm rõ những vấn đề cử tri thắc thuộc thẩm quyền của thị xã

          Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, thị xã, đồng chí Lưu Thanh Phương – Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến phát biểu, kiến nghị đề xuất của cử tri. Đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với những nội dung ý kiến của cử tri đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp và gửi đến HĐND tỉnh, HĐND TX và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian sớm.

 

 

 

Thực hiện: Niên, Túc, Tuyết, Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2515
Đã truy cập: 5593445