TX Quảng Yên: Dự họp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện các chỉ số cải cách năm 2022

30/11/2022 17:57

Chiều 30/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nghe và cho ý kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cải thiện các chỉ số PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Cuộc họp được thực hiện trực tiếp và trực tuyến đến các địa phương trong toàn Tỉnh.

Dự tại điểm cầu TX Quảng Yên có đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TX; lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn, cùng dự.

Quang cảnh dự họp tại điểm cầu TX Quảng Yên

Tại cuộc họp, Tổ công tác PCI tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo nhanh tình hình triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với đó là việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện 142 chỉ tiêu để cải thiện 10 chỉ số thành phần, phấn đấu tăng điểm cải thiện điểm số PCI từ 73.02 lên 75.38 điểm; kết quả công tác giải quyết TTHC ở cấp tỉnh và các địa phương.

 Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TX, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, cùng dự.

Cũng tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã làm rõ kết quả, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, điểm nghẽn ở một số tiêu chí cụ thể như: Tính công khai minh bạch; cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nắm bắt, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ số đào tạo lao động; công tác cải cách TTHC ở một số lĩnh vực liên quan đến đầu tư, đất đai, xác định giá đất, đấu thầu, đấu giá, tài nguyên môi trường…

Cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cải thiện các chỉ số PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI tỉnh Quảng Ninh năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục các điểm nghẽn, những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách và triển khai nhiệm vụ nâng cao các chỉ số và công tác giải quyết TTHC. Trong đó phải đặc biệt chú ý việc giao nhiệm vụ cụ thể, xác định khối lượng công việc, đặt ra thời hạn hoàn thành và gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện. Nhanh chóng nắm bắt rõ, chỉ đạo giải quyết triệt để và thấu đáo những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Giải trình rõ lý do trễ hẹn, quá hạn giải quyết TTHC và xử lý dứt điểm các TTHC chậm muộn, đặc biệt là ở cấp huyện…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung, quyết liệt thực hiện các nội dung công việc cải cách hành chính, cải thiện các chỉ số PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI hướng đến hiệu quả thực chất./

T/h: Bùi Niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2972
Đã truy cập: 5219480