Ban Chỉ đạo 35 Thị ủy Quảng Yên triển khai nhiệm vụ năm 2023

07/12/2022 15:00

Ngày 7/12 Ban Chỉ đạo 35 Thị ủy Quảng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Thị ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ 35 Thị ủy năm 2022

Năm 2022, BCĐ 35 Thị ủy đã bám sát chỉ đạo của BCĐ 35 tỉnh, Ban thường vụ Thị ủy và tình hình thực tiễn trên địa bàn. Bằng sự chủ động, linh hoạt BCĐ duy trì tốt nề nếp, nâng cao chất lượng hoạt động, từ đó góp phần quan trong vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thị xã. Triển khai kế hoạch số 11 của BTV Thị ủy về thực hiện Chỉ thị số 42 của Tỉnh ủy Quảng Ninh “Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh”; BCĐ đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin giả, sai sự thật về thị xã, về tỉnh Quảng Ninh. Quan tâm xây dựng bổ sung lực lượng cộng tác viên. Tổ chức tập huấn, trang bị nghiệp vụ, kỹ năng cho Tổ thư ký, đội ngũ cộng tác viên. Đồng thời đưa các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch vào giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng tại Trung tâm chính trị thị xã.  Xây dựng, duy trì, mở rộng thành viên các trang, nhóm mạng xã hội của BCĐ 35; Tổ chức triển khai lực lượng lan tỏa, chia sẻ thông tin tích cực; các bài viết, video, phản bác luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước theo chỉ đạo của BCĐ 35 tỉnh, Thường trực Thị ủy. Chủ động cung cấp các thông tin có định hướng về các vụ việc phức tạp được đông đảo Nhân dân quan tâm. Đăng tải tin, bài, hình ảnh, video …về gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng để hạn chế các thông tin tiêu cực, xấu độc trên không gian mạng. Nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, tham mưu xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Trưởng BCĐ 35 Thị ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng BCĐ 35 Thị ủy Quảng Yên, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể và thành viên BCĐ. Triển khai nhiệm vụ năm 2023, bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn BCĐ 35 theo hướng dẫn của Trung ương, đồng chí lưu ý các thành viên BCĐ cần: Tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, diễn biễn tư tưởng của cán bộ, đảng viên; hoạt động của các thế lực thù địch. Chủ động rà soát, phát hiện thông tin đăng tải trên các báo, tạp chí, trang mạng xã hội liên quan đến thị xã. Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh và thực tiễn của thị xã; Tăng cường phối hợp giữa các ngành thành viên trong việc xử lý thông tin báo chí, mạng xã hội; Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thị xã. Tăng cường lãnh đạo, quản lý, định hướng công tác tuyên truyền; Xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, trang fanpage, tài khoản mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Trưởng BCĐ 35 Thị ủy trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022

Ban Chỉ đạo 135 Thị ủy, khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo 35 Thị ủy Quảng Yên, đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022.

T/h: Ánh Tuyết - Đặng linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2497
Đã truy cập: 6071803