UBND TX họp: Điều chỉnh quy hoạch chung TX Quảng Yên đến năm 2040

12/12/2022 21:07

Chiều ngày 12/12, UBND TX Quảng Yên tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành chuyên môn của Tỉnh, cũng như đơn vị tư vấn; để thống nhất một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh Đồ án quy hoạch chung TX Quảng Yên đến năm 2040. Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX, chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Sở Xây Dựng.

Các đồng chí dự họp nghiên cứu tổng thể Đồ án bằng biểu đồ

Để đảm bảo mục tiêu hoàn chỉnh Quy hoạch chung TX Quảng Yên đến năm 2040 một cách chất lượng nhất. TX Quảng Yên cùng với đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch đô thị và nông thông quốc gia, tổ chức nhiều cuộc họp, bàn thảo, lấy ý kiến của người dân về Đồ án Quy hoạch chung TX Quảng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay Đồ án đã cơ bản hoàn chỉnh và đang trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, phát biểu ý kiến tại cuộc họp

          Tại cuộc họp, Đơn vị tư vấn tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các hạng mục, phương án....sau khi có sự tham gia đóng góp của các Bộ, ngành chuyên môn. Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 chia thành 5 khu quản lý phát triển theo khung giao thông và ranh giới quản lý (Quy hoạch chung năm 2016 phân thành 4 khu theo tính chất sử dụng). Trong đó, 3 khu nằm ngoài ranh giới KKT ven biển Quảng Yên gồm: Khu A (Trung tâm thị xã Quảng Yên); khu B (phía Nam đường cao tốc); khu C (hai bên quốc lộ 18A). Trong KKT ven biển Quảng Yên gồm có khu D (Đầm Nhà Mạc) và khu E (hai đường ven sông). Hiện tại, thị xã Quảng Yên đã hoàn thành quy hoạch phân khu D4 (quy hoạch phát triển đô thị).

          Theo đó, các đồng chí dự họp đã thảo luận, phân tích, bổ sung và làm rõ một số nội dung trong Đồ án, như: Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch; Về phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch; và các nội dung trong đánh giá hiện trạng, như; đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội (bổ sung, phân tích rõ hơn hiện trạng cơ sở hạ tầng xã hội: Y tế, giáo dục, cây xanh sử dụng công cộng, công trình thể dục thể thao cấp đô thị và khu vực); cơ sở hạ tầng kỹ thuật; tỷ lệ đô thị hóa TX Quảng Yên hiện nay cũng như đến năm 2040.v.v.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX, phát biểu  tại cuộc họp.

          Sau khi nghe các ý kiến tham gia từ các Sở, ngành và đơn vị tư vấn. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên một  lần nữa nhấn mạnh: Việc hoàn thiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2040, không chỉ sớm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của TX Quảng Yên mà còn cho cả tỉnh Quảng Ninh, trong việc định hướng phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới.

Để Đồ án sớm được thông qua, Chủ tịch UBND TX yêu cầu Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của các Sở, ngành, cơ quan chuyên môn...tiếp tục bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch. Từ đó, xây dựng báo cáo, thuyết minh, phân tích... Đồ án theo đúng định hướng của Tỉnh cũng như của thị xã.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí yêu cầu, đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của thị xã tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng Đồ án. Liên quan đến vướng mắc tại Dự án Hạ Long xanh, đồng chí mong muốn đơn vị tư vấn cùng với thị xã tiếp tục phân tích làm rõ phần định hướng, mở rộng không gian khu vực này.

Đồng chí Chủ tịch UBND TX cũng đặc biệt lưu ý, trong quá trình cập nhật, bổ sung Đồ án, cần đánh giá sâu, chi tiết về các hạng mục như; đất đai, dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng sản xuất, xây dựng mục tiêu, tầm nhìn, dự báo phát triển; định vị, xác định lợi thế, tiềm năng phát triển cho thị xã giai đoạn mới; định hướng phát triển không gian thị xã, định hướng sử dụng đất, hạ tầng, đưa ra giải pháp phát triển phù hợp từng giai đoạn....để Đồ án sớm hoàn thiện./

Thực hiện; Bùi Niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1514
Đã truy cập: 6057437