Tuổi trẻ Quảng Yên: Ra quân hướng dẫn người dân làm định danh điện tử

17/12/2022 16:03

Ngày 17/12, Đoàn Thanh niên TX Quảng Yên phối hợp với Đội hành chính tổng hợp- Công an TX, phối hợp với các địa phương tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm; để hỗ trợ, cấp mã danh điện tử cho người dân trên địa bàn TX. Đây là một trong các hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên Quảng Yên, chào mừng thành công Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Quang cảnh tuyên truyền tại phường Yên Hải

Chương trình là một trong các hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 06 TX Quảng Yên về chuyển đổi số. Do đó, ngay trong ngày đầu ra quân, cán bộ, công an Đội hành chính tổng hợp Công an TX, cũng như cán bộ Đoàn thanh niên TX, đoàn thanh niên cơ sở....đã hướng hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến....thông qua đó, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng công nghệ...đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thị xã Quảng Yên, hướng dẫn người dân, hướng dẫn thanh niên ở cơ sở...cài đặt thông tin cá nhân để xác nhận mã định danh điện tử

Theo đó, các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn thanh niên cơ sở....đã tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; lực lượng Công an TX, Công an các địa phương xung kích, lưu động “Hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử”; hỗ trợ làm căn cước công dân lưu động; hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID cho lực lượng Công an tại 1 số địa phương trên địa bàn thị xã; Trong đó đặc biệt tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến....là một trong những nội dung quan trọng nhằm cung cấp kiến thức và hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Riêng với lực lượng Công an thị xã xác định rõ tinh thần; “vì Nhân dân phục vụ”, để góp phần cùng với TX Quảng Yên nói riêng toàn tỉnh Quảng Ninh nói chung, sớm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số; cán bộ, chiến sỹ Công an TX Quảng Yên đang phối hợp với chính quyền địa phương nỗ lực không kể ngày đêm, tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đặc biệt, tại một số địa bàn khó khăn, xa trung tâm, Công an TX Quảng Yên điều các Tổ lưu động về tận nơi giúp người dân làm CCCD gắn chíp, cũng như kích hoạt định danh điện tử.

Công an TX Quảng Yên thực hiện việc tiếp nhận, cấp mã danh điện tử cho công dân

Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên TX Quảng Yên đã tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong thực thi công vụ, xây dựng Chính quyền số,  hướng tới Chính phủ số... thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện./

T/h: Bùi Niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng