Thị xã Quảng Yên tập trung rà soát nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn

17/03/2023 18:23

Chiều ngày 16/3, ngay sau khi UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã đã họp chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung rà soát nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã để xây dựng lộ trình và huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX phát biểu chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn thị xã

Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị thị xã, qua rà soát toàn thị xã có 90 hộ gia đình đang ở nhà tạm, nhà dột nát, tập trung ở 07 địa phương. Trong đó 81 gia hộ cần phải hỗ trợ xây mới và 09 hộ cần hỗ trợ sửa chữa. Tương đương với mức kinh phí đề xuất hỗ trợ trên 04 tỉ đồng.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ TX báo cáo về công tác rà soát các hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn thị xã

 Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Uỷ ban MTTQ tỉnh thì nguồn kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát 100% từ nguồn huy động xã hội hóa. 

Lãnh đạo xã Tiền An phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sau khi nghe ý kiến lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã và các xã, phường báo cáo, đề xuất việc triển khai kế hoạch thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các cơ quan đơn vị, các địa phương, Ủy ban MTTQ phối hợp với các địa phương rà soát lại căn cứ dựa trên công văn số 117 của Bộ Xây dựng ban hành ngày 21/ 01/ 2015 quy định về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn. Xác định rõ đây là chương trình huy động 100% nguồn lực xã hội hóa, theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương phải nghiêm túc thực hiện tổng rà soát kỹ lưỡng. Có biên bản cam kết thống nhất số liệu tổng hợp giữa Chủ tịch UBND và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, phường, cùng chịu trách nhiệm kết quả rà soát. Đối với từng địa phương phải lập biểu tổng hợp danh sách cụ thể, cập nhật đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, đối tượng thuộc diện nào, hoàn cảnh gia đình, mô tả số nhân khẩu trong hộ, hiện trạng nhà ở. Giao phòng Quản lý đô thị thống nhất với Ủy ban MTTQ thị xã về biểu mẫu để thống nhất thực hiện.

Việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở là công việc thường xuyên được thực hiện hàng năm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh đến tháng 10/2023 phải cơ bản hoàn thành xong việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng theo quy định. Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã chỉ rõ thời gian, phương pháp, cách làm, xác định rõ việc tổng hợp chung cả hộ cận nghèo và các đối tượng xã hội khác có khó khăn về nhà ở. Để có cơ sở hỗ trợ các hộ xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trước mắt các địa phương, đơn vị  cần khảo sát giữa đại diện chính quyền và MTTQ  các địa phương. Các địa phương cần phải đảm bảo thực hiện theo lộ trình sau khi rà soát, Chủ tịch UBND phải báo cáo với Bí thư Đảng ủy xã, phường để thống nhất về số lượng, đối tượng phù hợp. Đẩy nhanh tiến độ công việc, phân loại đánh giá sát tình hình; Phòng Quản lý đô thị và phòng Lao động- Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc các xã, phường rà soát các đối tượng, để có căn cứ xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện trong thời gian sớm. Phân loại để đưa vào các nhóm đối tượng cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Đề nghị các địa phương thành lập các tổ rà soát, thống kê, đánh giá lại các trường hợp; giao cho Chủ tịch UBND các địa phương chủ trì cùng với uỷ ban MTTQ khảo sát rà soát đánh giá thực trạng các hộ gia đình, có sự tham gia của cán bộ thôn, khu phố. Từ tình hình thực tế có phân loại cụ thể các trường hợp, tùy theo mức độ có đề xuất phương án hỗ trợ, lộ trình thực hiện....Các địa phương phải hoàn thành rà soát lập danh sách các đối tượng cần xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát để phòng Quản lý đô thị tổng hợp xong trước ngày 18/3/2023.

T/h: Ánh Tuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 416
Đã truy cập: 5046629