Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 01/CT - TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới

17/03/2023 21:19

Chiều ngày 17/3, UBND thị xã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới và tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2023. Tham dự hội nghị có hơn 80 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ các xã, phường và các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Công an các xã, phường trên địa bàn.  Đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo công tác PCCC và CNCH thị xã.

Quang cảnh của hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thị xã Quảng Yên đã trình bày những nội dung cơ bản của chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 39 /KH- UBND ngày 27/02/2023 của UBND thị xã Quảng Yên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Triển khai Kế hoạch số 39/KH - UBND, thị xã sẽ tập trung quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg nhằm nâng cao tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, và người dân trên địa bàn, với quan điểm “Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng của nhân dân là trên hết; trước hết, an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước”. Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong công tác PCCC và CNCH. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch TT UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo công tác PCCC và CNCH thị xã, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch TT UBND thị xã nhấn mạnh: Trên địa bàn thị xã Quảng Yên, năm 2022 số vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn đã được kiềm chế, giảm cả về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, tuy nhiên trong bối cảnh thị xã đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thì tình hình cháy, nổ, sự cố tai nạn trên địa bàn thị xã Quảng Yên trong thời gian tới luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, đồng chí yêu cầu: lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy. Mà trước mắt là làm tốt công tác phối hợp với Công an thị xã triển khai xây dựng xong các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”  và “Điểm chữa cháy công cộng” trước ngày 15/6/2023;  Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân với mục tiêu trong năm 2023 mỗi hộ gia đình trên địa bàn thị xã phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy để sẵn sàng xử lý ngay từ khi đám cháy mới phát sinh, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn….Đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng công tác lãnh đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ PCCC trên địa bàn, góp phần tạo môi trường an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.

Lãnh đạo Công an thị xã phát biểu tại hội nghị

Ngay sau hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Công an thị xã truyền đạt, hướng dẫn tìm hiểu kiến thức cơ bản về PCCC; vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác PCCC; trách nhiệm PCCC của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác PCCC; kinh nghiệm trong PCCC của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp; cung cấp thông tin về tình hình cháy nổ cũng như công tác PCCC tại địa phương; hướng dẫn sử dụng các phương tiện PCCC thô sơ và thông dụng; được thực hành xử lý tình huống giả định khi có cháy xảy ra tại cơ sở.

T/h: Thùy Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 328
Đã truy cập: 5046541