TX Quảng Yên tham dự cuộc họp UBND tỉnh đánh giá kết quả triển khai Đề án 06

23/05/2023 17:21

Ngày 23/5, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử (Đề án 06). Tham dự cuộc họp tại đầu cầu TX Quảng Yên có đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã.

Quang cảnh cuộc họp tại đầu cầu TX Quảng Yên

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay trong số 18 nhiệm vụ thuộc Đề án 06 năm 2023, Quảng Ninh đã hoàn thành 7/8 nhiệm vụ; duy trì đôn đốc, triển khai quyết liệt 10/10 nhiệm vụ thường xuyên; tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ để triển khai hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã dự cuộc họp tại đầu cầu thị xã Quảng Yên

Đến nay trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, toàn tỉnh có hơn 1,4 triệu nhân khẩu thường trú và hơn 51.000 nhân khẩu tạm trú. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho các nhân khẩu thường trú và nhân khẩu tạm trú. Trong số 25 dịch vụ công thiết yếu được lực lượng Công an triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, có 21 dịch vụ đã phát sinh hồ sơ, một số dịch vụ công đạt tỷ lệ cao, như thông báo lưu trú (99,1%), cấp xác nhận số chứng minh nhân dân (78,4%)...

Nhờ việc triển khai Đề án 06, đến nay, người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều tiện ích trong các giao dịch về thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử để khám, chữa bệnh mang lại sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian. Các ngành đẩy mạnh triển khai việc số hóa hồ sơ xây dựng kho dữ liệu số.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong triển khai chuyển đổi số và Đề án 06 như: Việc triển khai các nhiệm vụ còn chậm, chưa quyết liệt; nguồn nhân lực thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số; phát hiện các lỗ hổng bảo mật trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công; việc tra cứu khai thác dữ liệu công dân từ thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử chưa đạt hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, có lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài, cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từng việc cụ thể, từng nhiệm vụ được giao.

Đồng chí yêu cầu Sở Thông tin - Truyền thông tập trung phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khắc phục nhanh chóng các yêu cầu bảo mật đảm bảo duy trì, vận hành thông suốt hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công.

Ngành Công an chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023 của của Đề án 06. Đặc biệt, lưu ý người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chuyển đổi số. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ cụ thể cung ứng cho nhân dân, doanh nghiệp những dịch vụ công tốt nhất để thúc đẩy chuyển đổi số của Quảng Ninh.

T/h: Thùy Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 124
Đã truy cập: 6072510