TX Quảng Yên: Họp, xây dựng Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng và Quy chế Hội đồng thẩm định giá đất

24/05/2023 19:55

Chiều ngày 24/5, UBND TX tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng và Quy chế phân công nhiệm vụ Hội đồng thẩm định giá đất TX Quảng Yên theo Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ. Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX; lãnh đạo cơ quan, phòng, ban chuyên môn.

Quang cảnh cuộc họp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (06/5/2023) và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi ) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013.

Nghị quyết nêu rõ: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14 (ngày 22/9/2021) của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện 2 nội dung: Thứ nhất, UBND cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; Thứ hai, UBND cấp huyện được quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên hội đồng, bao gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm Thường trực Hội đồng.

Lãnh đạo phòng Tài nguyên- Môi trường thị xã tham gia xây dựng Dự thảo Quyết định

Để thực hiện Nghị quyết số 73 của Chính phủ, và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 73 của Chính phủ. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã đã xây dựng Dự thảo Quyết định của UBND TX về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất TX Quảng Yên và Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất TX Quảng Yên.

Bám sát các Nghị quyết, các căn cứ của Luật, cũng như các Nghị định, Thông tư của các Bộ, ngành....Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất TX Quảng Yên gồm 11 thành viên, đồng chí Chủ tịch UBND TX sẽ là Chủ tịch Hội đồng. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất TX Quảng Yên được xây dựng gồm 4 Chương, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên tham gia Hội đồng.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sau khi nghe, thảo luận kỹ các nội dung, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX nhấn mạnh: Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể cho cấp huyện, và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (06/5/2023). Để nhiệm vụ này nhanh chóng được đưa vào vận hành, đồng chí Chủ tịch UBND TX yêu cầu Hội đồng thẩm định giá, tiếp thu các ý kiến của các đồng chí dự họp, sắp xếp lại Quyết định thành lập Hội đồng, cũng như Quy chế hoạt động của Hội đồng theo đúng quy định, theo đúng Luật và theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh, đối với các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết 73 của Chính phủ.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí yêu cầu bổ sung vào Quyết định Hội đồng lên 15 thành viên để nâng cao trách nhiệm công việc của từng cơ quan. Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn nhanh chóng hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định, cũng như Quy chế hoạch động thẩm định giá đất cấp huyện theo các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết 73 của Chính phủ, để sớm đưa vào vận hành. Giao Phòng Nội vụ thị xã xem xét nhu cầu cần bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên trong Hội đồng để cập nhật các kiến thức cần thiết về các quy định, cũng như các kiến thức về giá đất theo Luật ngân sách. Đồng chí Chủ tịch UBND TX nhấn mạnh: Việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể cho cấp huyện sẽ giúp giải quyết công việc được nhanh hơn, vận hành tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn. Do vậy, các thành viên được giao nhiệm vụ nhanh chóng hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, cũng như Quy chế hoạt động của Hội động thẩm định giá đất của thị xã, để ban hành chính đi vào hoạt động.

Thực hiện; Bùi Niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 489
Đã truy cập: 6075828