UBND Thị xã họp nghe báo cáo Chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Yên đến năm 2030

08/07/2023 17:16

Chiều ngày 07/7, UBND Thị xã họp nghe báo cáo Chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Yên đến năm 2030. Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn trình bày Báo cáo tóm tắt chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, gồm 4 phần: Mở đầu với nội dung Lý do và sự cần thiết; căn cứ pháp lý lập chương trình; Phần 1: Đánh giá thực trạng phát triển hệ thống đô thị; Phần 2: Phân tích, đánh giá; Phần 3: Nội dung Chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Yên với các nội dung: Các khu vực phát triển đô thị; Các chỉ tiêu phát triển đô thị theo từng giai đoạn; Tổ chức thực hiện; Phần 4: Kết luận và kiến nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, phát biểu tại cuộc họp

Để thực hiện xây dựng thị xã Quảng Yên hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại III, trở thành thành phố đến năm 2025 và là đô thị loại II đến năm 2030; thị xã Quảng Yên cần có những bước đi cụ thể, rõ ràng, khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn còn thiếu, còn yếu theo tiêu chuẩn phân loại đô thị và khai thác các điểm mạnh. Do đó, việc lập và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị tổng thể, toàn diện cho thị xã Quảng Yên rất cần thiết và cấp bách nhằm hoạch định kế hoạch cụ thể phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống bảo vệ môi trường, trên cơ sở khai thác các tiềm năng, phát triển đô thị bền vững tương xứng với vai trò, vị thế, chức năng của thị xã Quảng Yên trong giai đoạn hội nhập phát triển.

Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phát biểu tại cuộc họp

Đơn vị tư vấn trình bày báo cáo tóm tắt Chương trình phát triển đô thị TX Quảng Yên đến năm 2030

Cuộc họp cũng dành nhiều thời gian nghe ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo các phòng chuyên môn tham gia đóng góp vào Báo cáo tóm tắt chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND Thị xã phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Yên đến năm 2030 có vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của đô thị, làm cơ sở cho việc phát triển thị xã Quảng Yên bền vững, hoàn thiện và đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại III và hướng tới thành lập thành phố Quảng Yên trong năm 2025 và là đô thị loại II đến năm 2030.

Do đó trên cơ sở Chương trình mà đơn vị tư vấn vừa trình bày, yêu cầu các phòng chuyên môn bám sát vào lĩnh vực phụ trách, tham gia ý kiến vào nội dung Báo cáo Chương trình phát triển đô thị, gửi về Phòng Quản lý đô thị để tổng hợp, từ đó phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật bổ sung những nội dung mới nhất, để hoàn thiện Báo cáo Chương trình đạt chất lượng tốt nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị trong biểu thuyết minh về nội dung đề xuất đầu tư hạ tầng lớn, đơn vị tư vấn cần phân chia nhóm công trình đến năm 2025 mà thị xã cần phải ưu tiên tập trung để đầu tư xây dựng, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III, đủ điều kiện lập hồ sơ thành lập Thành phố, cần nghiên cứu đề xuất, nhóm công trình đầu tư công (xác định rõ các nguồn vốn thực hiện)…

Đồng chí yêu cầu: Báo cáo Chương trình phát triển đô thị phải hoàn thiện xong trước ngày 11/7, đồng thời có tham mưu văn bản gửi Sở Xây dựng nghiên cứu và cho ý kiến tham gia vào Chương trình, cũng như xin ý kiến của Thường trực Thị ủy theo đúng quy định đề ra.

T/h: Thùy Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 806
Đã truy cập: 5773541