UBND tỉnh họp giải quyết các nội dung vướng mắc trong thực hiện cập nhật, điều chỉnh bổ sung các công trình dự án

13/07/2023 09:38

Chiều ngày 13/7, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến giải quyết các nội dung vướng mắc trong việc thực hiện cập nhật, điều chỉnh bổ sung các công trình dự án vào trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp huyện làm cơ sở triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã dự họp tại điểm cầu thị xã Quảng Yên.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu thị xã Quảng Yên

Hiện nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có Tờ trình về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình, cập nhật vào trong quy hoạch sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên & Môi trường đang kiểm tra, rà soát để trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định điều chỉnh. Đối với các dự án, công trình phải triển khai thực hiện trong năm 2023 đến nay chưa được HĐND tỉnh thông qua  do chưa thật sự cấp thiết thì UBND các địa phương có trách nhiệm cập nhật các dự án, công trình vào điều chỉnh quy hoạch sử đụng đất thời kỳ 2021 -2030 cấp huyện để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ trình HĐND tỉnh thông qua danh mục Nhà nước thu hồi đất tại kỳ họp cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã dự họp tại điểm cầu Quảng Yên

Theo tổng hợp của thị xã Quảng Yên: có 3 công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất là: Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Trần Nhân Tông; Tuyến đường 110KV thuộc Dự án Xuất tuyến 110KV sau trạm biến áp 220 KV Yên Hưng; Tuyến đường từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến khu công nghiệp Bắc Tiền Phong giai đoạn 1. Thị xã đề xuất trình HĐND tỉnh thông qua 5 công trình, dự án để điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử đụng đất cấp huyện và cập nhật vào kế hoạch sủ dụng đất năm 2023 cấp huyện.

Sau khi nghe các địa phương, sở ngành báo cáo về những vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết, phát biểu chỉ đạo cuộc họp đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, cân đối, tổng hợp các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách, có khả năng thực hiện trong năm 2023 để điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và trình điều chỉnh bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3141
Đã truy cập: 6495526