UBND thị xã ngheo báo cáo quy hoạch chi tiết vùng NTTS trên biển

05/08/2023 22:59

Chiều ngày 05/8, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó  Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản trên biển TX Quảng Yên.

Quang cảnh cuộc họp

Nhằm đưa ngành nuôi biển trở thành ngành sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan. Tạo ra sản phẩm có giá trị đáp ứng nhu cầu của thị trường tại địa phương, trong nước và xuất khẩu. Phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển, gắn với sự phát triển các ngành kinh tế khác. Góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội như tạo việc làm cho người lao động, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân ven biển.

Đại diện đơn vị Tư vấn báo cáo hiện trạng NTTS tại thị

Căn cứ trên hiện trạng nuổi biển ở thị xã giai đoạn 2016 -2022, diện tích theo quy hoạch là 865 ha. Diện tích hiện trạng đang nuôi trên  704 ha, với  522 hộ gia đình tham gia. Các đối tượng nuôi biển chủ lực trên địa bàn thị xã: hàu cửa sông, hà sú, cá biển. Hoạt động chế biến, tiêu thụ thuỷ sản từ ngành nuôi biển chưa phát triển, chủ yếu vẫn là chế biến thô.

Lãnh đạo phòng Kinh Tế tham gia ý kiến vào quy hoạch chi tiết vùng NTTS của thị

Tại cuộc họp, sau khi nghe đơn vị Tư vấn báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng đề án và ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, các địa phương có diện tích nằm trong quy hoạch vùng NTTS.

Lãnh đạo xã Liên Hòa phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị đơn vị Tư vấn sớm cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh đề án, giao cho phòng Kinh tế chủ trì phối hợp cung cấp các thông tin liên quan cho đơn vị Tư vấn. Bên cạnh đó đơn vị Tư vấn cần kiểm tra sâu hơn về hiện trạng các vùng nuôi và các đối tượng nuôi. Phân tích các nguồn dữ liệu, phấn đấu đạt mục tiêu quan trọng là giải quyết vấn đề xã hội, chuyển đổi nhanh về cơ cấu kinh tế ở Quảng Yên. Góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Tư vấn cũng cần bổ sung nhận định, yếu tố tác động từ việc xả thải, nguy cơ ô nhiễm môi trường khi dự án hoàn chỉnh đi vào hoạt động, dự báo trước những nguy cơ tiềm ẩn.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TX chủ trì cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch chi tiết vùng NTTS trên biển TX Quảng Yên

          Riêng về diện tích thực nuôi theo đề án chỉ tính toán trong phần diện tích được quy hoạch là 865 ha, tính toán yếu tố khoa học đề xuất đối tượng nuôi, giải pháp kỹ thuật xử lý các vấn đề phát sinh do tác động của môi trường. Tư vấn đối tượng nuôi chủ lực ở từng khu vực. Giải pháp tập trung vào phương thức nuôi  đảm bảo thân thiện môi trường. Tư vấn cũng cập nhật thêm về chỉ dẫn địa lý, mã vùng trồng nuôi, truy suất nguồn gốc, tạo thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ đó nâng cao giá trị hàng hóa.  Giao phòng Kinh tế thị xã phối hợp cơ quan liên quan và 2 địa phương Hoàng Tân, Liên Hòa đề xuất đối tượng nuôi...

T/h: Ánh Tuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 632
Đã truy cập: 5773367