UBND thị xã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường ven sông

06/09/2023 09:46

Ngày 05/9, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án Đường ven sông đoạn từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều (nút giao Đầm Nhà Mạc đến Đường tỉnh 338 giai đoạn 1. Cùng dự có đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất trong 65,12 ha phải GPMB thực hiện Dự án tuyến Đường ven sông, đến nay Thị xã đã có quyết định phê duyệt cho trên 58 ha diện tích đất nông nghiệp và diện tích đất sông lạch không phải bồi thường, còn lại khoảng 7 ha với gần 4 ha đất ở và hơn 2 ha đất nông nghiệp. Về tiến độ cam kết: phường Quảng Yên đã chuyển 73/73 bản chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) lên Trung tâm; phường Yên Giang hoàn thành 22 bản chứng nhận quyền sử dụng đất ở; Trong 2 bản chứng nhận nguồn gốc đất nông nghiệp của xã Hiệp Hòa, qua tiếp nhận kiểm soát của Trung tâm sau thẩm định đến nay xã còn 1 bản chứng nhận QSDĐ phải sửa; phường Nam Hòa trong 25 bản chứng nhận có 3 hộ là đất nông nghiệp và 22 hộ đất ở; phường Yên Hải còn 12 bản chứng nhận nguồn gốc đất chưa hoàn chỉnh có 11 trường hợp đất ở và 1 đất nông nghiệp; xã Sông Khoai đã hoàn chỉnh đủ 55 hồ sơ. Như vậy các địa phương đã hoàn thành chứng nhận QSDĐ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TX là: Quảng Yên, Sông Khoai, Hiệp Hòa, Yên Giang.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ GPMB dự án đường ven sông

Lãnh đạo phường Nam Hòa phát biểu tại cuộc họp     

Tại cuộc họp, các đơn vị địa phương đã thảo luận, phân tích rõ những khó khăn chủ yếu trong xét duyệt nguồn gốc đất ở 2 phường Nam Hòa, Yên Hải liên quan chủ yếu đến việc xác định tài sản trên đất.

Lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường phát biểu tại cuộc họp về việc xét duyệt nguồn gốc đất

Đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch TT UBND thị xã phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX thẳng thắn phê bình lãnh đạo 2 địa phương Nam Hòa và Yên Hải trong quá trình triển khai nhiệm vụ GPMB thực hiện Dự án tuyến Đường ven sông vẫn chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt, điều hành chưa khoa học vì vậy số hồ sơ cần phải xác định nguồn gốc sử dụng đất ở 2 địa phương này còn khá nhiều so với các địa phương khác trong vùng dự án. Tiến độ GPMB chậm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án và tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản. Đồng chí đề nghị phường Nam Hòa, Yên Hải chậm nhất đến ngày 10/9 phải hoàn thành xong việc xét duyệt nguồn gốc sử đụng đất đối với các hộ còn lại. Giao Phòng Tài nguyên- Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tập trung thẩm định nguồn gốc đất đối với các hộ dân có đất nông nghiệp ở phường Yên Hải chậm nhất mùng 7/9 phải xong thẩm định phê duyệt hồ sơ đất để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công theo đúng tiến độ; Sau khi thẩm định xong phê duyệt ngay phương án bồi thường GPMB. Đề nghị phường Quảng Yên, Yên Giang, xã Sông Khoai phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung công khai phương án GPMB. Đến ngày 25/9 phải phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho các hộ dân. Cùng với việc công khai phương án bồi thường GPMB 3 địa phương cần tập trung tuyên truyền, vận động nắm bắt nhu cầu của người dân liên về tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong quá trình hoàn thiện chứng nhận QSDĐ. Đồng chí Chủ tịch UBND TX cũng giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tái định cư, các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh và các hạng mục công trình đang triển khai thi công trên địa bàn. Phòng Tài nguyên- Môi trường TX đẩy nhanh tiến độ lập giá đất phục vụ GPMB và tái định cư giai đoạn 2,3,4 của KCN Amata.                                  

T/h: Ánh Tuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 26
Đã truy cập: 6072412