Thường trực Thị ủy: Họp nghe và cho ý kiến về công tác GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản

12/09/2023 16:06

Sáng ngày 12/9, Thường trực Thị ủy tổ chức cuộc họp mở rộng để nghe Ủy ban nhân dân TX báo cáo tiến độ GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn TX; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023. Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX, chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX; Lưu Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND TX; Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX cùng dự.

Quang cảnh cuộc họp

          Cuộc họp đã nghe UBND TX báo cáo tiến độ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn Thị xã. Năm 2023, Thị xã đã và đang triển khai 34 dự án; trong đó 30 dự án được chuyển tiếp từ năm 2022, có 4 dự án triển khai mới trong năm 2023. Đến nay đã tiến hành kiểm đếm, kê khai tài sản đối với 779 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng. Đã có 784 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phê duyệt phương án bồi thường GPMB, bàn giao cho các chủ đầu tư 55ha diện tích để thực hiện các dự án.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TX báo cáo tiến độ GPMB một số dự án trọng điểm bằng bản đồ

          Trong đó, các cơ quan chuyên môn của Thị xã đã tập trung hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch một số dự án trọng điểm như: Nút giao Hạ Long xanh tại Km6+ 700; Đường nối từ nút giao Hạ Long xanh đến đường tỉnh 338- giai đoạn 1; hoàn thành GPMB tại một số khu CN như: Sông Khoai, Khu CN Bắc Tiền Phong để UBND tỉnh giao đất cho 8/10 dự án thứ cấp vào khu CN Sông Khoai, 4 dự án FDI vào khu CN Bắc TIền Phong.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường TX phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác vận động, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là những khó khăn, vướng mắc đối với những dự án còn dang dở. Các đại biểu dự họp tập trung đi sâu phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác vận động, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn nhiều vướng mắc khó khăn và qua nhiều năm chưa hoàn thành. Đặc biệt, cụ thể đối với một số trường hợp tại một số dự án đã vận động nhiều lần nhưng chưa đồng thuận, các trường hợp khó tiếp cận và các trường hợp không hợp tác....

Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX khẳng định: Với quỹ đất công nghiệp lớn, hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện kết nối đồng bộ, do vậy TX Quảng Yên hiện là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh về thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Để đáp ứng nhu cầu cho việc thu hút các dự án vào địa bàn Thị xã, suốt thời gian qua thị xã đã nỗ lực và tập trung thực hiện công tác GPMB, cũng như xây dựng các dự án tái định cư cho người dân, vì vậy khối lượng công việc rất lớn; với gần 8.000 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng, Thị xã đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện các buổi đối thoại, họp dân để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo GPMB TX; MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội TX tích cực vào cuộc, chung tay tuyên truyền, vận động, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng hộ gia đình, từng tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án để tháo gỡ vướng mắc dứt điểm từng dự án, tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư vào Thị xã. Qua đó, phấn đấu xây dựng Quảng Yên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics, là động lực tăng trưởng tích cực và bền vững của Quảng Ninh, theo sự chỉ đạo của Tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sau khi nghe, phân tích các ý kiến các đồng chí dự họp; phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX ghi nhận sự vào cuộc hết sức tích cực của UBND TX cũng như các cơ quan chuyên môn, trong suốt thời gian qua đã dành thời gian cho công tác GPMB để thu hút các nhà đầu tư, các dự án thứ cấp vào địa bàn Thị xã; Quảng Yên hiện là một trong những địa bàn đứng đầu toàn tỉnh về thu hút nguồn vốn FDI vào địa bàn.

 Bên cạnh những thuận lợi, những kết quả đạt được trong công tác GPMB, đồng chí Bí thư Thị ủy- Chủ tịch HĐND TX cũng nhấn mạnh đến vấn đề nhạy cảm, khó khăn, dễ phát sinh tiêu cực trong công tác GPMB, do vậy, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo GPMB thị xã và lãnh đạo UBND TX, các cơ quan chuyên môn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ từng “nút thắt” theo phương châm dễ làm trước- khó làm sau, đảm bảo dứt điểm từng trường hợp, từng phần việc tạo sự đồng thuận, lan tỏa. Đồng thời, bóc tách từng dự án, từng trường hợp cụ thể để tiếp cận để phân tích thuyết phục. Các thành viên Ban Chỉ đạo GPMB phải tìm hiểu rõ, nắm rõ từng dự án, từng hộ dân, cũng như cơ chế, chính sách và vận dụng nhiều kênh, nhiều cách. Phát huy vai vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động trước khi đưa các trường hợp cụ thể lên Ban Chỉ đạo. Cấp ủy các cấp từ Thị xã đến phường, xã, khu dân cư cần coi đây là nhiệm  vụ chính trị quan trọng và là cơ sở phát triển đô thị, phát triển hạ tầng và kinh tế xã hội của của Thị xã để phấn đấu thực hiện.

Quan điểm của Thị xã là hạn chế thấp nhất những vụ việc phải cưỡng chế đối với GPMB. Do vậy bên cạnh việc phối hợp nhịp nhàng giữa tuyên truyền vận động, cũng cần những biện pháp cứng rắn đối với từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định của pháp luật, để đảm bảo tiến độ từng dự án.

          Đối với tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023. Tổng kế hoạch nguồn đầu tư là 449, 6 tỷ đồng, được phân bổ cho 118 dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, TX Quảng Yên là 1 trong 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình của tỉnh.

Về nội dung này, đồng chí Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND TX nhấn mạnh: mặc dù so với kế hoạch Quảng Yên đã có tỷ lệ giải ngân cao so với  mức trung bình của tỉnh, nhưng so với kế hoạch của Thị xã thì chưa đạt kế hoạch đề ra. Do vậy, đồng chí đề nghị UBND TX tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đảm bảo kế hoạch; trong đó phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội chung của Thị xã cũng như của toàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đầu mối như: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, phòng Tài nguyên- Môi trường phối kết hợp chặt chẽ để xác định khối lượng thực tế của từng dự án đã thực hiện để đẩy nhanh việc thanh quyết toán. Song song với đó, chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn, đảm bảo mục tiêu; lấy đầu tư công làm động lực cho tăng trưởng kinh tế, UBND TX tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 gắn với nghĩa vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến 30/9/2023 đạt 80% và đến 31/12/2023 đạt 100% kế hoạch vốn.

T/h: Bùi Niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 679
Đã truy cập: 5773414