UBND TX họp, nghe dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

15/09/2023 21:00

Chiều ngày 15/ 9 đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX chủ trì cuộc họp nghe dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Cùng dự có các đồng chí: Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX; Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX.

Quang cảnh cuộc họp

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 -2025, góp phần thực hiệu thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ TX lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến các chỉ tiêu : Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng trên 22%; Thu ngân sách Nhà nước khoảng 1.000  tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển khoảng 24.000 tỷ đồng; Số lao động được tạo việc làm mới là 1.200 người; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; Thôn, khu văn hóa đạt trên 80%; 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế; Hết năm 2024 số hộ cận nghèo chỉ còn 150 hộ; thị xã có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo phòng Văn hóa- Thông tin TX phát biểu tại cuộc họp

Dự thảo kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để đạt các chỉ tiêu phát triển. Trong đó: Thị xã sẽ tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, đề án, chương trình…; phát triển kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính ngân sách; tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch; công tác quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giải phóng mặt bằng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác thanh tra, tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo..

Đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX nhấn mạnh thời điểm hiện tại đã chuẩn bị kết thúc quí III/2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do những thay đổi trong quy định về chính sách, nhưng đến nay cơ bản các mục tiêu trong năm đã và đang tiệm cận mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX lần thứ XXI đề ra.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX phát biểu kết luận tại cuộc họp

Đồng chí ghi nhận nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Bước sang năm 2024 là năm bản lề phấn đấu toàn diện mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đề nghị các ngành, lĩnh vực, rà soát, đối chiếu Nghị quyết Đại hội để xác định mục tiêu trong năm 2024; đồng thời cân nhắc đưa vào kế hoạch những mục tiêu cụ thể, như: An ninh - Quốc phòng phấn đấu lập Quy hoạch chi tiết trụ sở Công an mới thị xã; tăng cường cơ sở vật chất cho lực lượng Công an và  hoàn thành việc xây dựng trụ sở Công an các xã, phường; Phấn đấu hoàn thành GPMB; Phấn đấu hoàn thành xây dựng trường THPT chất lương cao Bạch Đằng; Xây dựng các nhà văn hóa đã xuống cấp; Hoàn thành dự án Hệ thống truyền thanh cơ sở; Đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận xã Tiền An, xã Hiệp Hòa lên phường; Phấn đấu khởi công xây dựng phòng khám đa khoa khu vực  Hà Nam;  Đưa giải pháp giảm thiểu tối đa hồ sơ chậm muộn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao các chỉ số PAPI, DDCI, chỉ số chính quyền điện tử…

Đồng chí Chủ tịch UBND TX đề nghị các phòng, ban tham gia ý kiến đối với lĩnh vực phụ trách gửi về Phòng Tài chính- Kế hoạch để cập nhật tổng hợp các nội dung, hoàn thiện dự thảo kế hoạch trước khi báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy.

T/h: Ánh Tuyết


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1746
Đã truy cập: 5592676