TX Quảng Yên: Thu ngân sách 2 tháng đầu năm ước đạt trên 300 tỷ đồng

22/02/2024 11:41

Sáng ngày 22/02, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thị xã tổ chức họp, nghe báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 và cả cho năm 2024. Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX- Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách thị xã, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

          Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, 2 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Quảng Yên có nhiều khởi sắc, thể hiện cụ thể so với cùng kỳ và so với kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm trên địa bàn thị xã ước thực hiện 311.755 triệu đồng, bằng 24,6% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao, bằng 21,5% phương án tăng thu ngân sách, tăng 259,1% so với cùng kỳ. Có 9/13 chỉ tiêu thu đạt cao vượt tốc độ thu bình quân, như: thu thuế ngoài quốc doanh, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thu từ phí, lệ phí...

Lãnh đạo phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã báo cáo kịch bản thu ngân sách tại cuộc họp

Cùng với các cơ quan chuyên môn, Chi cục Thuế khu vực Uông Bí- Quảng Yên đã tập trung kiểm tra, rà soát doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức quản lý thu thuế theo quy định; đôn đốc thu lệ phí môn bài và các loại thuế phát sinh; thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, đôn đốc, hướng dẫn đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử; rà soát, xử lý nghĩa vụ kê khai...

Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Uông Bí- Quảng Yên, phát biểu tham luận ý kiến tại cuộc họp

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024, các đại biểu dự họp tập trung phân tích, đánh giá kỹ các khoản thu cũng như nguồn thu. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp khai thác tăng thu phù hợp, hiệu quả, đảm bảo kịch bản thu cả năm đã đề ra.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX- Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN thị xã, chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe, phân tích ý kiến các đồng chí dự họp, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX- Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thị xã nhấn mạnh: Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách cho cả năm 2024 đạt 1.450.036 triệu đồng. Nhiệm vụ còn lại là rất nặng nề, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn thị xã tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết số 40 của HĐND TX, nhất là Nghị quyết số 16- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, gắn với chủ đề công tác năm “nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giầu bản sắc Quảng Ninh”. Do vậy cần tập trung thu ngân sách nhà nước để tạo nguồn lực đầu tư phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND TX lưu ý một số nội dung cần thực hiện ngay trong tháng 3 và cho cả năm 2024. Trong đó tiếp tục rà soát, xác định những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp khai thác tăng thu phù hợp, hiệu quả. Đối với ngành Thuế, cần tăng cường công tác quản lý, thực hiện triệt để các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tiếp tục đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế, xử lý nghiêm vi phạm về nộp chậm hồ sơ khai thuế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cơ chế, chính sách thuế mới; hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Tăng cường quản lý thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân, thu thuế hoạt động thương mại điện tử, chống thất thu thuế...

Về lĩnh vực xây dựng cơ bản, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 ngay từ những tháng đầu của năm. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong kịch bản tăng trưởng kinh tế của thị xã, chủ động bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để có những giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; kịp thời tham mưu, báo cáo đề xuất UBND thị xã tháo gỡ vướng mắc; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

T/h: Bùi Niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1655
Đã truy cập: 6223682