TX Quảng Yên: Sôi nổi tham gia dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

13/05/2024 16:09

Ngày 11/5, UB MTTQ các phường, xã: Quảng Yên, Tiền An và Phong Hải tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029; ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX. Tham gia hội nghị có các đồng chí là Ủy viên UB MTTQ; Trưởng các tổ chức thành viên; Trưởng ban công tác mặt trận và đại diện Nhân dân trên địa bàn.

UB MTTQ phường Quảng Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cơ bản nhất trí với nội dung, kết cấu, bố cục của dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029; ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến thể hiện sự quan tâm, nghiên cứu từng vấn đề dự kiến sửa đổi Điều lệ của MTTQ Việt Nam và dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, để góp phần đổi mới toàn diện công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.

UB MTTQ phường Phong Hải tổ chức hội nghị lấy ý kiến

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến

Theo đó, các ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, về tiêu đề Đại hội: Đề nghị Tiểu ban Nội dung Đại hội cấp tỉnh nghiên cứu, rút gọn lại tiêu đề và bổ sung thêm chữ sức mạnh”, như sau: “Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy ý chí, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân, xây dựng tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giầu đẹp, văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc”. Về dung lượng: Hiện tại dự thảo Báo cáo đang dài 47 trang, đề xuất Tiểu ban Nội dung Đại hội cấp tỉnh xem xét điều chỉnh sao cho giảm dung lượng Báo cáo khoảng 32 - 35 trang là phù hợp, bảo đảm sự tinh gọn, cô đọng và khái quát.

Cùng đó, các ý kiến tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đều thống nhất, tán thành Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, với nội dung, ý nghĩa, bố cục của Điều lệ sửa đổi. Các điều, khoản trong Điều lệ phù hợp với tình hình thực tiễn của cách mạng Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp và pháp Luật của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên có 8 ý kiến tham gia bổ sung tại Điều 32: Khen thưởng, đề nghị bổ sung thêm cụm từ: “Mọi hình thức khen thưởng khác tùy theo thành tích của đơn vị, tổ chức, cá nhân để khen thưởng theo quy định của Luật thi đua - khen thưởng”.

Những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đã được UB MTTQ các phường, xã tổng hợp tiếp thu đầy đủ bảo đảm khách quan, trung thực.Việc lấy ý kiến vào dự thảo các báo cáo nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong các tầng lớp Nhân dân.

T/h: Thùy Dương – Đặng Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 973
Đã truy cập: 6303287