UBND Thị xã: Họp nghe kết quả rà soát việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng

14/05/2024 21:12

Chiều ngày 14/5, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp nghe kết quả rà soát các trường hợp xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng chưa được xử lý dứt điểm trong 10 năm ( từ 2013-2023). Cùng dự có đồng chí Lê Mạnh Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng luôn được thị xã quan tâm, chú trọng. UBND Thị xã giao cho Chủ tịch UBND các phường, xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, nhất là các trường hợp vi phạm bị xử phạt hành chính nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thị xã thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn chưa thực sự coi trọng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đặc biệt nhiều địa phương còn lúng túng trong việc xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm, nhiều trường hợp vi phạm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường thị xã, các địa phương phải rà soát, thống kê lại các các trường hợp xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng nhưng chưa được xử lý dứt điểm trong 10 năm (từ 2013-2023), trong đó các trường hợp vi phạm phải đưa ra các thông tin, hiện trạng một cách cụ thể, rõ ràng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Riêng Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường thị xã phải phối hợp hỗ trợ, tư vấn cho các xã, phường trong quá trình rà roát, thống kê các trường hợp vi phạm...Đồng thời tham mưu cho UBND thị xã các đề xuất, giải pháp nhằm khắc phục, xử lý các trường hợp xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng chưa được xử lý dứt điểm trong 10 năm qua.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 986
Đã truy cập: 6303300