Thường trực Thị ủy: Họp nghe báo kết quả thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công 6/ 2024

11/06/2024 17:24

Chiều ngày 11/6, Thường trực Thị ủy tổ chức cuộc họp nghe UBND TX báo cáo kết quả thu- chi ngân sách và kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Cao Ngọc Tuấn, Bí thư Thị ủy chủ trì cuộc họp.  Cùng dự có đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy.

Quang cảnh cuộc họp

Năm 2024, TX Quảng Yên được giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn là 1.270 tỷ đồng. Mặc dù việc thu ngân sách những tháng đầu năm còn gặp khó khăn, nhưng với việc triển khai nghiêm túc 7 kế hoạch của UBND tỉnh về quản lý thu ngân sách; ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nỗ lực, chủ động, tập trung đề ra các giải pháp, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 đạt 688.352 triệu đồng, bằng 54,5% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao, bằng 45,5% kịch bản thu ngân sách, tăng 66% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - kế hoạch thị xã báo cáo kết quả thu ngân sách dự kiến 6 tháng/ 2024

Trong đó thu từ phí, thuế và các khoản thu khác bằng 58,7% dự toán tỉnh giao và dự toán thị xã giao, bằng 51,3% kịch bản thu ngân sách; thu từ cấp quyền sử dụng đất bằng 43,2% dự toán tỉnh giao và thị xã giao, bằng 38% kịch bản thu ngân sách tăng 120,5% so với cùng kỳ. Trong đó số thu theo tỉnh giao đạt 51%, đạt 81% kịch bản thu ngân sách, tăng 70% so với cùng kỳ. Số thu thị xã giao các xã, phường ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 309.963 triệu đồng, bằng 50% dự toán thị xã giao, bằng 44,9% kịch bản thu ngân sách năm, tăng 51,9% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Chi cục thuế khu vực Uông Bí- Quảng Yên báo cáo kết quả thu thuế 6/2024

Về nguồn vốn đầu tư công, năm 2024 TX Quảng Yên được giao tổng nguồn vốn đầu tư công trên 586 tỷ đồng. Với nguồn vốn đầu tư công trong năm, thị xã đã phân khai để triển khai 59 dự án. Trong đó, phục vụ thanh quyết toán 11 dự án chuyển tiếp hoàn thành; 12 dự án chuyển tiếp đang triển khai và đầu tư 26 dự án khởi công mới. Hiện các dự án chuyển tiếp đang triển khai được thị xã yêu cầu huy động nhân lực, thiết bị tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Thảo luận tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn trong việc thu báo cáo thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thu NSNN, giải ngân từng nguồn vốn, dự án; các đại biểu phân tích hạn chế, đề xuất giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ; năng lực và trách nhiệm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công; công tác phân bổ vốn, quyết toán dự án…

Đồng chí Cao Ngọc Tuấn, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau khi nghe, phân tích ý kiến các đồng chí dự họp, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Ngọc Tuấn, Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Đây là 2 nội dung hết sức quan trọng, việc giải ngân vốn đầu tư công mang tính cấp bách từ Trung ương đến tỉnh thường xuyên chỉ đạo vấn đề này. Đối với thị xã thời gian qua đã rất nỗ lực, trách nhiệm, tuy nhiên tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt so kỳ vọng. Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm. Cùng với đó tập trung quyết liệt để tháo gỡ, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư các chương trình mục tiêu, không để bị cắt vốn từ nguồn đã được phân bổ, cũng như thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư…đảm bảo giải ngân nguồn vốn theo đúng tiến độ chỉ đạo của Tỉnh.

          Về nhiệm vụ thu ngân sách, đồng chí đề nghị Chi cục thuế Khu vực Uông Bí-Quảng Yên, cũng với các cơ quan thu phân tích từng khoản thu, sắc thuế và địa bàn thu để có dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN, những khoản dự kiến hụt thu do tác động bởi cơ chế, chính sách; có giải pháp khai thác nguồn thu còn tiềm năng để bù đắp các khoản thu, sắc thuế dự kiến không đạt dự toán. 

Để có phương án chỉ đạo, điều hành thu một cách kịp thời, đồng chí đề nghị UBND TX tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng được giao nhiệm vụ dõi chặt chẽ các yếu tố tác động đến tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế phát triển, các sắc thuế cơ bản. Cùng với đó cần tập trung rà soát và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, nhất là trong công tác GPMB nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, tiến tới tự chủ về ngân sách./

T/h: Bùi Niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2072
Đã truy cập: 6387137