UBND TX họp, nghe kết quả rà soát quỹ đất 5% ở các xã, phường

10/07/2024 16:51

Chiều ngày 10/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX chủ trì cuộc họp nghe các cơ quan chuyên môn và các địa phương báo cáo kết quả rà soát công tác quản lý quỹ đất công ích (quĩ đất 5%) ở các xã, phường trên địa bàn thị xã. Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TX cùng dự.

Quang cảnh cuộc họp

Ngay sau khi có Thông báo của Thường trực Thị ủy ngày 26/6/2024 về việc rà soát công tác quản lý quỹ đất công ích ở các xã, phường. UBND thị xã đã giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo UBND các phường xã thực hiện công tác thống kê, rà soát quỹ đất công ích do UBND phường xã quản lý.

 Đồng chí Chủ tịch UBND xã Liên Hòa báo cáo kết quả rà soát quỹ đất 5% ở địa phương

Theo tổng hợp báo cáo từ xã, phường, đến nay đã xác định được 5.222 hộ đang quản lý sử dụng quĩ đất 5%, với tổng diện tích là 501,515ha. Trong quá trình thực hiện chính sách nhà nước về đất đai, việc giao đất nông nghiệp ổn định lâu dài cho nhân dân được siết chặt. Tuy nhiên trong quá trình quản lý, sử dụng đất 5% và đất còn lại chưa giao vẫn còn nhiều bất cập trong việc quản lý hồ sơ, công tác kiểm kê, biến động, quản lý đất còn lỏng lẻo, phương án giao đất, cho thuê đất...ở một số địa phương chưa phù hợp, nhất là ở địa phương vùng kinh tế mới như: Sông Khoai, Tiền Phong, Hoàng Tân...

Chủ tịch UBND xã Tiền Phong báo cáo kết quả rà soát quỹ đất công ích của địa phương tại cuộc họp.

          Sau khi nghe các địa phương, cơ quan chuyên môn báo cáo tiến độ thực hiện việc thống kê, rà soát công tác quản lý, sử dụng quĩ đất 5% ở các địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND TX ghi nhận sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn và các địa phương đã tích cực vào cuộc và đã có kết quả, thể hiện sự quản lý đất đai ở địa phương đã có sự siết chặt hơn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương.

 Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TX phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Với những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND TX một lần nữa nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, do đó đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê một cách chặt chẽ, cụ thể, và phải cho ra được kết quả sự biến động tăng - giảm về đất đai theo sự quản lý của địa phương theo Luật đất đai, song song với đó phải hoàn thành được việc quy chủ đối với quĩ đất 5% đối với từng tổ chức, cá nhân.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đôn đốc các địa phương thực hiện, tổng hợp báo cáo rõ kết quả, so sánh thời điểm hiện tại với mốc năm 1993 xem số diện tích biến động tăng- giảm, để có Báo cáo chính thức. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường thành lập Tổ thẩm định, giúp UBND thị xã thẩm định kết quả rà soát ở các xã, phường.

Đối với các địa phương, đồng chí yêu cầu từng xã, phường tổng hợp kết quả rà soát, thống kê của địa phương mình một cách chính xác nhất, kèm theo đề xuất kinh phí hỗ trợ đo đạc gủi về Phòng Tài nguyên-Môi trường. Riêng với xã Tiền Phong là địa phương mới thành lập, do đó đồng chí đề nghị Tiền Phong chủ động đề xuất với thị xã thành lập Đề án để tập trung thực hiện./

Thực hiện: Bùi Niên


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1147
Đã truy cập: 6465978