Tập huấn công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2024

10/07/2024 20:19

Chiều ngày 10/7, Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên đề “ Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc” và một số nhiệm vụ, giải pháp trong đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư . Tham dự hội nghị có 115 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Ban công tác Mặt trận 19 xã phường trên địa bàn thị xã.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tá, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Hảo, Đội trưởng - Phòng Tham mưu Công an tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề “ Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc”; Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Trung tá, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Hảo, Đội trưởng - Phòng Tham mưu Công an tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề

Cùng đó, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Chỉ thị 32-CT/TU ngày 5/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch 50/KH-UBND ngày 20/2/2024 của UBND tỉnh về “xây dựng các xã, phường không ma túy”, hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình “xã, phường sạch ma túy”, “Thị xã sạch ma túy”; tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy; hướng dẫn về 07 tiêu chí về xã, phường sạch ma túy;

Theo đó, đối với TX Quảng Yên, thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 5/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch 50/KH-UBND ngày 20/2/2024 của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên đã xây dựng Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xây dựng Kế hoạch 106/KH-UBND ngày 24/4/2024 triển khai thực hiện, trong đó, năm 2024 tiếp tục triển khai các giải pháp “giữ sạch” đối với phường Nam Hòa, Yên Hải năm 2023 đã là phường không có tội phạm, tệ nạn ma túy; Triển khai các biện pháp làm sạch đối với 03 xã, phường (phường Tân An, xã Cẩm La và xã Tiền Phong).

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, báo cáo viên Công an tỉnh cũng hướng dẫn triển khai mô hình “Tổ Nhân dân tự quản về an ninh trật tự”; mô hình “Dân vận khéo” trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông”

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị, nhằm giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận tổ quốc ở cơ sở nâng cao vai trò, trách nhiệm, cùng chung tay đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, phát huy vai trò huy động, vận động toàn dân đoàn kết, tham gia xây dựng “Xã, phường sạch ma túy”, hướng tới xây dựng “Thị xã sạch ma túy”, góp phần làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò trong công tác tự quản, đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư, phát hiện, cung cấp, phản ánh các thông tin, tài liệu, làm cơ sở, căn cứ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Từ đó, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

T/h: Thùy Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1096
Đã truy cập: 6465927