CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH THÔNG BÁO

12/07/2018 16:50

Về việc ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh qua  Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

 

Thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-TCT ngày 31/5/2018 của Tổng cục Thuế; công văn số 4536/UBND-TM4 ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Nhằm cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân. Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh triển khai thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể như sau:

- Đơn vị nhận ủy nhiệm thu: Bưu điện tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian ủy nhiệm thu: Quý III năm 2018.

- Đối tượng ủy nhiệm thu: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông báo đến hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh biết.

Trường hợp cần biết thêm thông tin, hộ cá nhân kinh doanh liên hệ qua số điện thoại (0203.3811148, 0203.3626634) hoặc bộ phận hỗ trợ thuộc Chi cục Thuế để được hướng dẫn.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2533
Đã truy cập: 3429619