UBND Thị xã họp nghe Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn năm 2020

09/03/2020 20:21

Chiều ngày 09/3, UBND Thị xã họp nghe Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2020. Đồng chí Trần Đức Thắng – Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì cuộc họp. Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Phó Chủ tịch UBND Thị xã, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Đồng chí Trần Đức Thắng – Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe dự thảo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp và HTX thị xã Quảng Yên năm 2020. Kế hoạch với Chỉ tiêu đề ra: Thành lập mới 130 doanh nghiệp; 5 Hợp tác xã. Phát triển thêm 500 hộ gia đình, cá nhân đăng ký kinh doanh; Thu thuế ngoài quốc doanh đạt 69.600 triệu đồng. Mục đích Kế hoạch đề ra: Tiếp tục phát triển doanh nghiệp về số lượng và chất lượng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các doanh nghiệp; Nâng cao vị thế, tư cách pháp lý, cơ hội đầu tư và kinh doanh cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh. Thành lập doanh nghiệp, HTX để thực hiện các chủ trơng, chính sách, hỗ trợ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà nước đối với doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động.

Cuộc họp đã dành nhiều thời gian nghe các ý kiến của đại diện một số phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan tham gia đóng góp vào các giải pháp thực hiện Kế hoạch …

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND Thị xã nhấn mạnh: Trong bối cảnh năm 2020, xảy ra bệnh dịch Covid – 19  cũng làm tình hình phát triển kinh tế - xã hội có những khó khăn nhất định. Song, thị xã Quảng Yên xác định: Đây là chỉ tiêu Tỉnh giao, đồng thời việc phát triển doanh nghiệp, HTX là nội dung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Do đó, Thị xã triển khai thực hiện công tác này với tinh thần tích cực và quyết tâm cao nhất. Thị xã cũng xác định được rõ bên cạnh những khó khăn, thì Quảng Yên cũng đang có những cơ hội, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện nội dung này.

Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND Thị xã đã chỉ rõ những định hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới: Đối với các Nhà đầu tư ngoài địa bàn đầu tư vào thị xã -  Đây là đối tượng tiềm năng vì vậy phải hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư về thủ tục hành chính; hỗ trợ đấu thầu, hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; định kỳ đối thoại, tiếp xúc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động hỗ trợ các hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn để phát triển doanh nghiệp; cần đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động khi thành lập doanh nghiệp có lợi thế gì; Hỗ trợ tối đa cho người dân về thủ tục hành chính khi thành lập doanh nghiệp. Đối với việc thành lập hợp tác xã, các Phòng ban chuyên môn và các địa phương cần phối hợp tốt để triển khai, nhằm đem lại hiệu quả cao trong việc triển khai Kế hoạch…

T/h: Thùy Dương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2338
Đã truy cập: 2421324