Trang chủ Tài liệu kỳ họp HDND thị xã
Nghị quyết số:17/NQ-HĐND
20/09/2020 20: 51:00
Về việc thông qua, điều chỉnh, bổ sung dự án, công trình trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm...
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020
14/09/2020 06: 00:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng yên khóa XIX - Kỳ họp thứ 16
14/08/2020 22: 10:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng yên khóa XIX - Kỳ họp thứ 16
07/08/2020 16: 00:00
Nghị quyết HĐND thị xã Quảng yên khóa XIX - Kỳ họp thứ 16 ( NQ 01, 02, 03, 04 05, 06, 09, 10, 11)
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
23/07/2020 17: 02:00
Nghị quyết số:23/NQ-HĐND
26/12/2019 21: 07:00
Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ...
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 15 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
15/12/2019 20: 38:00
Báo cáo số:21/BC-HĐND
31/08/2019 20: 24:00
Kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2019
Nghị quyết HĐND khóa XIX kỳ họp thứ 14
13/08/2019 14: 02:00
Thông báo số: 15/TB-TTHĐND
05/08/2019 14: 56:00
V/v thay đổi thời gian Kỳ họp thứ 14, HĐND thị xã khóa XIX
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1613
Đã truy cập: 2329597