Trang chủ Số liệu thống kê
Báo cáo số:17-BC/TK
16/06/2020 09: 03:00
Ước tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng năm 2020
Báo cáo THỐNG KÊ NĂM 2020 ( 12 tháng )
15/01/2020 12: 16:00
Ước tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã Quảng Yên
Báo cáo thống kê năm 2019 ( 12 tháng )
10/01/2019 20: 00:00
Ước tình hình phát triển KTXH của thị xã Quảng Yên.
Báo cáo số:524-BC/TK
20/12/2018 19: 42:00
Ước tình hình thực hiện kế hoạch tháng 12 năm 2018
Báo cáo sô:497-BC/TK
20/11/2018 19: 33:00
Ước tình hình thực hiện kế hoạch tháng 11 năm 2018
Báo cáo số:453-BC/TK
15/10/2018 19: 25:00
Ước tình hình thực hiện kế hoạch tháng 10 năm 2018
Báo cáo số:262-BC/TK
21/09/2018 19: 18:00
Ước tình hình thực hiện kế hoạch tháng 9 năm 2018
Báo cáo thống kê số 291-BC/TK
21/08/2018 14: 29:00
Ước tình hình thực hiện kế hoạch tháng 8 năm 2018
Báo cáo thống kê số: 257-BC/TK
12/07/2018 19: 30:00
Ước tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018
Báo cáo thống kê số: 213-BC/TK
12/06/2018 09: 26:00
Ước tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 6 năm 2018
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2877
Đã truy cập: 6394766