Trang chủ CKNS UBND thị xã
Thông báo số: 163 /TB-UBND
13/07/2023 09: 46:00
Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2023 của thị xã Quảng...
Báo cáo: 642/BC-UBND
14/12/2022 19: 00:00
Đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2022. Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước, chi...
Công khai tài sản năm 2022
29/11/2022 08: 47:00
Công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn thị xã Quảng Yên
24/11/2022 08: 51:00
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên, Quý III năm 2022
15/10/2022 15: 41:00
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của thị xã Quảng Yên
10/08/2022 18: 01:00
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên, Quý II năm 2022
08/07/2022 20: 39:00
Báo cáo công khai công tác quản lý, sử dụng tài khoản nhà nước năm 2021 trên địa bàn thị xã Quảng Yên
02/06/2022 17: 52:00
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên, Quý I năm 2022
15/04/2022 15: 29:00
Thông báo:03/TB-UBND
11/01/2022 20: 49:00
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã Quảng Yên 12 tháng năm 2021
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 461
Đã truy cập: 6209182