Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
3705/QĐ-UBND 25/11/2020 Ban hành Quy chế xã định Chỉ số cải cách hành chính của các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Quảng Yên và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
4285/QĐ-UBND 20/11/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 UBND Thị xã Quảng Yên
3346/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc phê duyệt và ban hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thị xã Quảng Yên, giai đoạn 2020- 2025 UBND Thị xã Quảng Yên
3182/QĐ-UBND 07/10/2020 Về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậ UBND Thị xã Quảng Yên
2859/QĐ-UBND 18/09/2020 Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
3283/QĐ-UBND 06/09/2020 Về việc kiện toàn Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Quảng Yên
Thông báo số: 186/TB-PTQĐ 21/08/2020 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm để thực hiện dự án Trung tâm nghiên cứu sản xuất và Showroom trưng bày sản phẩm vật liệu mới tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. UBND Thị xã Quảng Yên
01/QĐ-BCĐ 21/08/2020 Thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
2382/QĐ-UBND 20/08/2020 Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
2334/QĐ-UBND 17/08/2020 Kiện toàn Ban diều hành và Nhóm công tác liên ngành Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
2319/QĐ-UBND 14/08/2020 Quyết định về việc công bố công khai ngân sách quyết toán ngân sách năm 2019 của thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
02/2020/UBND-QĐ 30/07/2020 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh UBND Thị xã Quảng Yên
1796/QĐ-UBND 07/07/2020 Thành lập kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 UBND Thị xã Quảng Yên
1435/QĐ-UBND 19/06/2020 Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu " Quân khu 3 - 75 năm đồng hành cùng dân tộc" UBND Thị xã Quảng Yên
1359/QĐ-UBND 16/06/2020 Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của UBND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Quảng Yên
1324/QĐ-UBND 15/06/2020 V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi người thuyết minh hay nhất về Quảng Yên lần thứ II, năm 2020 UBND Thị xã Quảng Yên
1266/QĐ-UBND 12/06/2020 Đổi tên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn thị xã Quảng Yên thành Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thị xã Quảng Yên và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
882/QĐ-UBND 14/05/2020 Về việc thành lập Ban chỉ đạo loại trừ bệnh Phong thị xã Quảng Yên giai đoạn 2020 - 2021. UBND Thị xã Quảng Yên
1971/QĐ-UBND 08/05/2020 V/v công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã, cấp thị xã năm 2019 UBND Thị xã Quảng Yên
782/QĐ-UBND 04/05/2020 Về việc thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ một số đối tược gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh UBND Thị xã Quảng Yên
720/QĐ-UBND 24/04/2020 Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
684/QĐ-UBND 22/04/2020 Giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã UBND Thị xã Quảng Yên
1790/QĐ-UBND 21/04/2020 Về việc công nhận kết quả thi vòng 2 thi tuyển công chức cấp xã thị xã Quảng Yên năm 2019 UBND Thị xã Quảng Yên
670/QĐ-UBND 21/04/2020 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
645/QĐ-UBND 14/04/2020 Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona UBND Thị xã Quảng Yên
08/QĐ-BCĐ 01/04/2020 V/v ban hành " Hướng dẫn kiểm tra, khai báo y tế tại các Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
10-QĐ/HĐTT 27/03/2020 Công nhận kết quả thi bảo vệ đề án chức danh Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã
1345/QĐ-UBND 18/03/2020 Về việc công nhận kết quả thi vòng 1 thi tuyển công chức cấp xã thị xã Quảng Yên năm 2019 UBND Thị xã Quảng Yên
01/QĐ-UBND 17/03/2020 Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông đô thị thông minh thị xã Quảng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 UBND Thị xã Quảng Yên
378/QĐ-UBND 11/03/2020 KIện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona UBND Thị xã Quảng Yên
367/QĐ-UBND 10/03/2020 Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông đô thị thông minh thị xã Quảng Yên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 UBND Thị xã Quảng Yên
317/QĐ-UBND 05/03/2020 V/v ngừng áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng,trách dịch bệnh Covid -19 UBND Thị xã Quảng Yên
01-QĐ/HĐTT 05/03/2020 V/v ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã Quảng Yên
916/QĐ-UBND 02/03/2020 Về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã, thị xã Quảng Yên năm 2019 UBND Thị xã Quảng Yên
290/QĐ-UBND 02/03/2020 Phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế UBND Thị xã Quảng Yên
913/QĐ-UBND 28/02/2020 Về việc công nhận kết quả xét tuyển công chức cấp xã thị xã Quảng Yên năm 2019 UBND Thị xã Quảng Yên
04/QĐ-BCĐ 28/02/2020 V/v kiện toàn các Tổ giúp việc Ban quản lý điều hành cơ sở cách ly tập trung tại Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh, cơ sở 2 UBND Thị xã Quảng Yên
227/QĐ-UBND 24/02/2020 V/v ban hành Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính thị xã Quảng Yên giai đoạn 2021-2030 UBND Thị xã Quảng Yên
01/QĐ-BQL 24/02/2020 Thành lập Tổ giúp việc Ban quản lý điều hành cơ sở cách ly tập trung tại trường Đại học Công nghiệp Quản g Ninh, cơ sở 2 UBND Thị xã Quảng Yên
204/QĐ-UBND 20/02/2020 Phê duyệt Danh sách và mức hỗ trợ cho 175 hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thuộc 17 phường, xã trên địa bàn thị xã Quảng Yên ( Đợt 3 thừ ngày 27 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 ) UBND Thị xã Quảng Yên
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 536
Đã truy cập: 2443963