Trang chủ Tài liệu Kỳ họp HĐND huyện
Danh mục các Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cập nhật các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 17 ngày 21/10/2020)
22/10/2020 10: 00:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh chóng Nghị quyết của HĐND huyện, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/10/2020 11: 00:00
Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 21/10/2020, Cổng TTĐT...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
13/08/2020 17: 00:00
Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 18/8/2020, Cổng TTĐT...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/07/2020 11: 30:00
Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 22/7/2020, Cổng TTĐT thành phần huyện...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX
12/12/2019 16: 00:00
Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra từ ngày 18 - 19/12/2019, Cổng TTĐT Ba Chẽ cập...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX
12/07/2019 15: 00:00
Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 17/7/2019, Cổng TTĐT thành phần huyện...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX
01/12/2018 10: 30:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) HĐND...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX
20/11/2018 11: 00:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX
09/06/2018 09: 53:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX (sẽ được diễn ra vào...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX
15/12/2017 23: 46:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (từ ngày 21 -...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 439
Đã truy cập: 2489931