Trang chủ Tài liệu Kỳ họp HĐND huyện
Danh mục Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cập nhật các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 12 ngày 17/12/2022)
18/12/2022 10: 00:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh chóng Nghị quyết của HĐND huyện, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/12/2021 14: 30:00
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND huyện khóa XX sẽ được diễn ra vào ngày 21 -...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
19/07/2021 10: 30:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu tại Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026,...
Danh mục các Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cập nhật các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 19 ngày 25/3/2021)
26/03/2021 10: 00:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh chóng Nghị quyết của HĐND huyện, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 19 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
20/03/2021 14: 30:00
Kỳ họp thứ 19 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 25/3/2021,...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/12/2020 10: 00:00
Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp cuối năm) HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 22/12/2020, Cổng TTĐT...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/10/2020 11: 00:00
Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 21/10/2020, Cổng TTĐT...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
13/08/2020 17: 00:00
Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 18/8/2020, Cổng TTĐT...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/07/2020 11: 30:00
Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 22/7/2020, Cổng TTĐT thành phần huyện...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX
12/12/2019 16: 00:00
Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra từ ngày 18 - 19/12/2019, Cổng TTĐT Ba Chẽ cập...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 969
Đã truy cập: 5681558