Trang chủ Tài liệu Kỳ họp HĐND huyện
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX
12/07/2019 15: 00:00
Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX sẽ được diễn ra vào ngày 17/7/2019, Cổng TTĐT thành phần huyện...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX
01/12/2018 10: 30:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) HĐND...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX
20/11/2018 11: 00:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX
09/06/2018 09: 53:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX (sẽ được diễn ra vào...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX
15/12/2017 23: 46:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (từ ngày 21 -...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX
01/07/2017 12: 00:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XIX, Cổng thông tin điện...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XIX
21/12/2016 01: 00:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX, Cổng thông tin điện...
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XIX
07/07/2016 11: 00:00
Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, Cổng thông tin điện...
Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XVIII
25/03/2016 10: 00:00
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XVIII
01/12/2015 22: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 655
Đã truy cập: 4854881