Trang chủ Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Kết quả giải quyết đơn của 5 hộ dân thôn Khe Sâu, xã Nam Sơn (lần 2)
03/06/2021 14: 30:00
Ngày 02/6/2021, UBND xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 38/BC-UBND về kết quả giải quyết...
Kết quả giải quyết đơn của 5 hộ dân thôn Khe Sâu, xã Nam Sơn
12/05/2021 16: 00:00
Ngày 12/5/2021, UBND xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 29/BC-UBND về kết quả giải quyết...
Giải quyết đơn của ông Chìu Chăn Nằng - thôn Thác Lào, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ
15/04/2021 11: 30:00
Ngày 14/4/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 137/BC-UBND về giải quyết đơn của ông Chìu...
Trả lời đơn công dân Vũ Đình Chiến - Khu 3, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
12/04/2021 10: 00:00
Ngày 12/4/2021, Phòng Tài nguyên và MT huyện Ba Chẽ ban hành Văn bản số 175/TNMT về trả lời đơn...
Trả lời đơn công dân Trần Văn Van - Khu 3A, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
09/04/2021 10: 00:00
Ngày 09/4/2021, Phòng Tài nguyên và MT huyện Ba Chẽ ban hành Văn bản số 173/TNMT về trả lời đơn...
Trả lời đơn ông Chương Ngọc Quý, thôn Làng Han, xã Đồn Đạc
20/01/2021 11: 00:00
Trả lời đơn đề nghị ông Nguyễn Văn Hội, Khu phố 5, Thị trấn Ba Chẽ
14/01/2021 12: 49:00
Kết quả giải quyết đơn của ông Chìu Đức Thành, thôn Thác Lào, xã Thanh Sơn
08/01/2021 16: 00:00
Ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 06/BC-UBND về giải quyết đơn của...
Trả lời đơn đề nghị của ông Đinh Văn Chiến, Khu phố 5, Thị trấn Ba Chẽ
07/01/2021 14: 00:00
Trả lời đơn đề nghị của ông Trần Văn Sồi, thôn Khe Loọng Ngoài xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ
10/12/2020 15: 00:00
Ngày 10/12/2020, Ban Tiếp Công dân huyện Ba Chẽ ban hành Công văn số 93/BTCD về trả lời đơn đề...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1621
Đã truy cập: 4273116