Trang chủ Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Thông báo 81/TB-UBND về kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2016 định kỳ của Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân Đặng Văn Thành (vợ Bàn Thị Hai) tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc.
15/12/2016 13: 00:00
Kết quả giải quyết, trả lời đơn của bà Bàn Thị Hai (Lan) đại diện cho 07 công dân trú tại thôn Nam Kim, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ
26/10/2016 10: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Thông báo số 296/TB-UBND ngày...
TRẢ LỜI ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA ÔNG TRIỆU QUÝ SÊNH, TRÚ TẠI THÔN NAM KIM, XÃ ĐỒN ĐẠC, HUYỆN BA CHẼ
12/09/2016 10: 00:00
Ngày 20/8/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 1264/UBND-TD4 ngày...
TRẢ LỜI ĐƠN CỦA BÀ BÀN THỊ HAI (LAN), ĐẠI ĐIỆN CHO 7 CÔNG DÂN, TRÚ TẠI THÔN NAM KIM, XÃ ĐỒN ĐẠC, HUYỆN BA CHẼ
12/09/2016 08: 00:00
Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ nhận được văn bản số 4776/UBND-TD4 ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Quảng...
Trả lời đơn của ông Chíu Du Minh, trú tại thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ
05/06/2016 00: 00:00
Ngày 25/5/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ, văn bản số 805/UBND-TD4 ngày...
Trả lời đơn của ông Bàn Tắc Lìn, trú tại thôn Pắc cáy, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ
30/05/2016 14: 00:00
Ngày 19/5/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 756/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng...
Trả lời đơn của ông Phùn Dảu Quay, trú tại thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ
30/05/2016 09: 00:00
UBND huyện Ba Chẽ nhận được công văn số 55/LĐTBXH-BTXH ngày 20/4/2016 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh...
Trả lời đơn của ông Đặng Chăn Coóng, trú tại thôn Cái Gian, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ
20/05/2016 09: 00:00
Ngày 12/5/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 693/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng...
Trả lời đơn của bà Dương Thị Liên, trú tại thôn Làng Dạ, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ
28/04/2016 10: 00:00
Ngày 21/4/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 558/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng...
Trả lời đơn của bà Lục Thị Kiên, trú tại Khu phố 6, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
25/04/2016 10: 00:00
Ngày 11/4/2016, UBND huyện Ba Chẽ nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 505/UBND-TD4 của UBND tỉnh Quảng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1786
Đã truy cập: 2197209