Trang chủ Thông tin Quy hoạch
Thông báo huỷ bỏ các Quyết định liên quan đến Nhà máy chế biến gỗ tại Cụm công nghiệp chế biến lâm sản xã Nam Sơn
29/06/2018 09: 00:00
Ngày 28/6, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 58/TB-UBND về việc huỷ bỏ các Quyết định liên...
Thông báo công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án trồng và chế biến cây dược liệu tại xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ
01/08/2017 16: 00:00
Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch...
Thông báo công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án phát triển vùng nguyên liệu Trà hoa vàng và nhà máy chế biến trà công nghệ cao tại xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ
26/04/2017 15: 30:00
Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch...
Thông báo công bố, công khai Quy hoạch dự án trồng và chế biến cây dược liệu tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ
20/03/2016 13: 30:00
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch...
Quy hoạch phát triển nhân lực huyện Ba Chẽ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
01/08/2015 10: 00:00
Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
01/06/2015 16: 00:00
Nhằm huy động các nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài huyện tham gia xây dựng huyện Ba...
Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
25/03/2015 10: 00:00
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Ba Chẽ
13/03/2014 09: 24:00
Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2025 và tầm nhìn ngoài năm 2025
22/12/2012 08: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5810
Đã truy cập: 6597448