Trang chủ Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội hàng quý, năm
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021
26/10/2021 15: 00:00
Ngày 25/10/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 475/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
24/09/2021 16: 00:00
Ngày 23/9/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 434/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội 9...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
27/08/2021 17: 00:00
Ngày 27/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 385/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
28/07/2021 15: 00:00
Ngày 28/7/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 331/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021
25/05/2021 16: 30:00
Ngày 25/5/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 185/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021
26/03/2021 16: 00:00
Ngày 26/3/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 117/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021
02/03/2021 16: 00:00
Ngày 02/3/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 73/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
26/01/2021 15: 30:00
Ngày 26/01/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 29/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
18/11/2020 16: 00:00
Ngày 17/11/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 497/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
30/10/2020 11: 00:00
Ngày 28/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 460/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 930
Đã truy cập: 4293098