Trang chủ Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội hàng quý, năm
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
25/09/2020 15: 00:00
Ngày 25/9/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 405/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020
28/08/2020 14: 00:00
Ngày 28/8/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 353/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020
29/07/2020 14: 00:00
Ngày 28/7/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 300/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
06/07/2020 11: 00:00
Ngày 06/7/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 266/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020
01/06/2020 10: 00:00
Ngày 28/5/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 196/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
24/04/2020 18: 00:00
Ngày 24/4/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 131/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
25/03/2020 18: 00:00
Ngày 25/3/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 87/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020
03/03/2020 18: 00:00
Ngày 02/3/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 50/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020
22/01/2020 14: 00:00
Ngày 20/01/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 20/BC-UBND về Báo cáo tình hình phát triển...
Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
20/11/2019 08: 00:00
Ngày 18/11/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 475/BC-UBND về Báo cáo tóm tắt tình hình...
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2960
Đã truy cập: 4117067