Trang chủ Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội hàng quý, năm
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2018
19/10/2018 16: 30:00
Ngày 19/10/2018, UBND huyện ban hành Báo cáo số 425/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018
17/09/2018 08: 00:00
Ngày 16/9/2018, UBND huyện ban hành Báo cáo số 368/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018
18/08/2018 08: 00:00
Ngày 17/8/2018, UBND huyện ban hành Báo cáo số 330/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018
21/07/2018 08: 00:00
Ngày 20/7/2018, UBND huyện ban hành Báo cáo số 292/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã...
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
13/06/2018 08: 00:00
Ngày 12/6/2018, UBND huyện ban hành Báo cáo số 211/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
23/05/2018 08: 30:00
Ngày 22/5/2018, UBND huyện ban hành Báo cáo số 168/BC-UBND về Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018
20/05/2018 08: 30:00
Ngày 19/5/2018, UBND huyện ban hành Báo cáo số 165/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018
21/04/2018 08: 30:00
Ngày 20/4/2018, UBND huyện ban hành Báo cáo số 122a/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018
20/03/2018 08: 30:00
Ngày 19/3/2018, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 78/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018
24/02/2018 09: 00:00
Ngày 23/02/2018, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 53/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1598
Đã truy cập: 1669019