Trang chủ Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội hàng quý, năm
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021
02/03/2021 16: 00:00
Ngày 02/3/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 73/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
26/01/2021 15: 30:00
Ngày 26/01/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 29/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
18/11/2020 16: 00:00
Ngày 17/11/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 497/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
30/10/2020 11: 00:00
Ngày 28/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 460/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
25/09/2020 15: 00:00
Ngày 25/9/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 405/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020
28/08/2020 14: 00:00
Ngày 28/8/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 353/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020
29/07/2020 14: 00:00
Ngày 28/7/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 300/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
06/07/2020 11: 00:00
Ngày 06/7/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 266/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020
01/06/2020 10: 00:00
Ngày 28/5/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 196/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
24/04/2020 18: 00:00
Ngày 24/4/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 131/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế -...
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1686
Đã truy cập: 4747407