Trang chủ Tổng hợp tình hình công khai
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020
08/02/2021 11: 00:00
Ngày 05/02/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về công khai tình hình thực...
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Ba Chẽ
06/01/2021 16: 00:00
Ngày 06/01/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 9 tháng đầu năm 2020
12/10/2020 17: 00:00
Ngày 12/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 114/TB-UBND về công khai tình hình thực...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm 2020
09/07/2020 11: 30:00
Ngày 08/7/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 72/TB-UBND về công khai tình hình thực hiện...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ quý I năm 2020
10/04/2020 08: 30:00
Ngày 08/4/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 35/TB-UBND về công khai tình hình thực hiện...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ năm 2019
08/01/2020 16: 00:00
Ngày 07/01/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 04/TB-UBND về công khai tình hình thực...
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
08/01/2020 15: 00:00
Ngày 06/01/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 9 tháng đầu năm 2019
11/10/2019 10: 00:00
Ngày 10/10/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 119/TB-UBND về công khai tình hình thực...
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 huyện Ba Chẽ
02/08/2019 16: 00:00
Ngày 02/8/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc công bố công khai...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm 2019
05/07/2019 11: 00:00
Ngày 05/7/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 73/TB-UBND về công khai tình hình thực hiện...
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4413
Đã truy cập: 6918873