Trang chủ Tổng hợp tình hình công khai
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 3 tháng đầu năm 2019
10/04/2019 16: 00:00
Ngày 10/4/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 37/TB-UBND về công khai tình hình thực hiện...
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Ba Chẽ
22/01/2019 15: 00:00
Ngày 22/01/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự...
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ đến 31/12/2018
20/01/2019 15: 30:00
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 9 tháng đầu năm 2018
10/10/2018 16: 30:00
Ngày 10/10/2018, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 131/TB-UBND về công khai tình hình thực...
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Ba Chẽ
10/08/2018 16: 00:00
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm 2018
12/07/2018 20: 00:00
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ 3 tháng đầu năm 2018
06/04/2018 16: 00:00
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
01/03/2018 16: 00:00
Quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016
01/03/2018 15: 00:00
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Ba Chẽ năm 2017
10/02/2018 16: 00:00
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 876
Đã truy cập: 7286525