Trang chủ Báo cáo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý, năm
Báo cáo số 556/BC-UBND của UBND huyện về kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản năm 2021
24/11/2021 11: 00:00
Ngày 23/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 556/BC-UBND về kết quả công tác quản lý chất...
Báo cáo số 543/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 12/3/2018 của BCH Đảng bộ Tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
19/11/2021 16: 00:00
Ngày 19/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 543/BC-UBND về Kết quả thực hiện Nghị quyết...
Báo cáo số 514/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thực hiện Nghị quyết số 236/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường
11/11/2021 16: 00:00
Ngày 11/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 514/BC-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số...
Báo cáo số 417/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kết quả công tác bảo vệ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Ba Chẽ 9 tháng đầu năm 2021
16/09/2021 10: 00:00
Ngày 15/9/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 417/BC-UBND về việc Kết quả công tác bảo vệ,...
Báo cáo số 342/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả tổ chức các hoạt động thuộc tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2021
03/08/2021 14: 00:00
Ngày 03/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 342/BC-UBND về kết quả tổ chức các hoạt động...
Báo cáo số 258/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc tổng kết thi hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường
17/06/2021 15: 30:00
Ngày 17/6/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 258/BC-UBND về việc tổng kết thi hành Nghị...
Báo cáo số 235/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kết quả công tác bảo vệ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm 2021
10/06/2021 15: 30:00
Ngày 10/6/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 235/BC-UBND về việc kết quả công tác bảo vệ,...
Báo cáo số 17/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về đánh giá các chỉ số nhóm I của Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của huyện Ba Chẽ năm 2020
19/01/2021 10: 00:00
Ngày 18/01/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 17/BC-UBND về đánh giá các chỉ số nhóm I của...
Báo cáo số 602/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết, chiến lược trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
31/12/2020 15: 00:00
Ngày 31/12/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 602/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả...
Báo cáo số 593/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 huyện Ba Chẽ
30/12/2020 15: 00:00
Ngày 30/12/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 593/BC-UBND về công tác bảo vệ môi trường...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3566
Đã truy cập: 4868951