Trang chủ Báo cáo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý, năm
Báo cáo số 602/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết, chiến lược trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
31/12/2020 15: 00:00
Ngày 31/12/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 602/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả...
Báo cáo số 593/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 huyện Ba Chẽ
30/12/2020 15: 00:00
Ngày 30/12/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 593/BC-UBND về công tác bảo vệ môi trường...
Báo cáo số 590/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện
28/12/2020 16: 30:00
Ngày 28/12/2020, UBND huyện Ba Chẽ đã ban hành Báo cáo số 590/BC-UBND về công tác quản lý trật tự...
Báo cáo số 496/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn huyện
17/11/2020 16: 00:00
Ngày 17/11/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 496/BC-UBND về kết quả công tác quản lý chất...
Báo cáo số 254/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác bảo vệ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Ba Chẽ quý II/2020
30/06/2020 08: 00:00
Báo cáo số 235/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành công thương 6 tháng đầu năm 2020
16/06/2020 17: 00:00
Báo cáo số 212/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
10/06/2020 17: 00:00
Ngày 10/6/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 212/BC-UBND về kết quả công tác quản lý chất...
Kết quả triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm "Tháng hành động vì ATTP năm 2020"
05/06/2020 14: 30:00
Ngày 06/6/2020, BCĐ liên ngành VSATTP huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 61/BC-BCĐ về kết quả triển...
Báo cáo số 206/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác bảo vệ môi trường từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn huyện Ba Chẽ
04/06/2020 15: 00:00
Ba Chẽ: Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động, bảo vệ, khai thác, vận chuyển khoáng sản và pháp luật Môi trường
13/01/2020 16: 00:00
Ngày 13/01/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2107
Đã truy cập: 3607469