Trang chủ Báo cáo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý, năm
Báo cáo số 51/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2022, phương hướng nhiệm vụ về bảo vệ môi trường năm 2023
13/01/2023 11: 30:00
Ngày 13/01/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 51/BC-UBND về kết quả công tác...
Báo cáo số 1230/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản và xây dựng các công trình nổi trên địa bàn huyện năm 2022
22/12/2022 09: 00:00
Ngày 22/12/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1230/BC-UBND về kết quả triển...
Báo cáo số 1171/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ba Chẽ
09/12/2022 15: 00:00
Ngày 09/12/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1171/BC-UBND về kết quả triển...
Báo cáo số 1107/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường
24/11/2022 16: 00:00
Ngày 24/11/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 1107/BC-UBND về tổng kết thực...
Báo cáo số 262/BC-BCĐLNATTP của BCĐ liên ngành ATTP huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
11/11/2022 16: 00:00
Ngày 09/12/2022, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 262/BC-BCĐLNATTP về...
Báo cáo số 927/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2022
14/10/2022 15: 00:00
Ngày 14/10/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 927/BC-UBND về công tác quản lý...
Báo cáo số 868/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về đánh giá hiện trạng môi trường huyện Ba Chẽ
30/09/2022 15: 00:00
Ngày 30/9/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 868/BC-UBND về đánh giá hiện trạng...
Báo cáo số 41/BC-BCĐLNATTP của BCĐ liên ngành ATTP huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
15/09/2022 08: 00:00
Ngày 14/9/2022, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 41/BC-BCĐLNATTP về kết...
Báo cáo số 783/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm
06/09/2022 15: 00:00
Ngày 06/9/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 783/BC-UBND về tổng kết, đánh giá...
Báo cáo số 687/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
10/08/2022 09: 30:00
Ngày 10/8/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 687/BC-UBND về tổng kết thực hiện...
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2378
Đã truy cập: 5843298