Trang chủ Báo cáo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý, năm
Báo cáo số 687/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
10/08/2022 09: 30:00
Ngày 10/8/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 687/BC-UBND về tổng kết thực hiện...
Báo cáo số 405/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2022
05/06/2022 11: 00:00
Ngày 05/6/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 405/BC-UBND về kết quả công tác quản lý chất...
Báo cáo số 371/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai và môi trường trên địa bàn huyện
27/05/2022 16: 00:00
Ngày 27/5/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 371/BC-UBND về kết quả công tác quản lý nhà...
Báo cáo số 286/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tình hình thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm
07/05/2022 11: 00:00
Ngày 07/5/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 286/BC-UBND về tình hình thực hiện Nghị định...
Báo cáo số 665/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2021
31/12/2021 11: 00:00
Ngày 31/12/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 665/BC-UBND về kết quả công tác bảo vệ môi...
Báo cáo số 556/BC-UBND của UBND huyện về kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản năm 2021
24/11/2021 11: 00:00
Ngày 23/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 556/BC-UBND về kết quả công tác quản lý chất...
Báo cáo số 543/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 12/3/2018 của BCH Đảng bộ Tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022
19/11/2021 16: 00:00
Ngày 19/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 543/BC-UBND về Kết quả thực hiện Nghị quyết...
Báo cáo số 42/BC-CQTT của BCĐ liên ngành ATTP huyện Ba Chẽ về kết quả triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2021
19/11/2021 15: 30:00
Ngày 19/11/2021, BCĐ liên ngành ATTP huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 42/BC-CQTT về kết quả triển...
Báo cáo số 514/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thực hiện Nghị quyết số 236/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường
11/11/2021 16: 00:00
Ngày 11/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 514/BC-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số...
Báo cáo số 417/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Kết quả công tác bảo vệ, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Ba Chẽ 9 tháng đầu năm 2021
16/09/2021 10: 00:00
Ngày 15/9/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 417/BC-UBND về việc Kết quả công tác bảo vệ,...
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1570
Đã truy cập: 6898002