Trang chủ Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý, năm
Báo cáo số 660/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tài nguyên than, khoáng sản
02/08/2022 15: 00:00
Ngày 02/8/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 660/BC-UBND về Sơ kết 3 năm thực...
Báo cáo số 533/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn huyện
30/06/2022 11: 00:00
Ngày 30/6/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 533/BC-UBND về kết quả tổ chức hưởng ứng...
Kết quả thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn huyện Ba Chẽ
09/06/2022 15: 00:00
Ngày 09/6/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 420/BC-UBND về kết quả thống kê đất đai năm...
Kết quả công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2022
08/06/2022 09: 50:00
Ngày 07/6/2022, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 477/BC-TTYT về kết quả công tác Dân...
Báo cáo số 395/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
02/06/2022 10: 00:00
Ngày 02/6/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 395/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc...
Báo cáo số 371/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai và môi trường trên địa bàn huyện
27/05/2022 16: 00:00
Ngày 27/5/2022, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 371/BC-UBND về kết quả công tác quản lý nhà...
Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy mô và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ
02/04/2022 15: 00:00
Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 40/TB-UBND ngày 18/3/2022 về việc thông báo công...
Kết quả công tác Dân số - KHHGĐ quý I, nhiệm vụ Quý II năm 2022
04/03/2022 16: 00:00
Ngày 04/3/2022, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 227/BC-TTYT về kết quả công tác Dân...
Báo cáo số 669/BC-UBND của UBND huyện về kết quả công tác giảm nghèo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2022
01/01/2022 10: 00:00
Ngày 31/12/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 669/BC-UBND về kết quả công tác giảm nghèo...
Báo cáo số 862/BC-BCĐ của BCĐ công tác Dân số - KHHGĐ huyện về kết quả công tác Dân số - KHHGĐ năm 2021
23/12/2021 10: 00:00
Ngày 22/12/2021, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện ban hành Báo cáo số 862/BC-BCĐ về kết...
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2965
Đã truy cập: 5228277