Trang chủ Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý, năm
Thông báo công bố công khai điều chỉnh quy mô và số lượng dự án công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Chẽ
02/04/2022 15: 00:00
Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 40/TB-UBND ngày 18/3/2022 về việc thông báo công...
Báo cáo số 669/BC-UBND của UBND huyện về kết quả công tác giảm nghèo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2022
01/01/2022 10: 00:00
Ngày 31/12/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 669/BC-UBND về kết quả công tác giảm nghèo...
Báo cáo số 808/BC-TTYT của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ về kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2021
06/12/2021 15: 00:00
Ngày 06/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 808/BC-TTYT về kết quả thực hiện...
Báo cáo số 574/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc tình hình thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND về thực hiện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ
30/11/2021 11: 30:00
Ngày 30/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 574/BC-UBND về việc tình hình thực hiện Kế...
Báo cáo số 552/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc đăng ký kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/QĐ-TTg cho lao động năm 2022
23/11/2021 15: 30:00
Ngày 23/11/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 552/BC-UBND về việc đăng ký kế hoạch đào tạo...
Báo cáo số 489/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
29/10/2021 17: 00:00
Ngày 29/10/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 489/BC-UBND về việc kết quả thực hiện các...
Báo cáo số 444/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả thu ngân sách nhà nước đến 30/9/2021 trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ba Chẽ
01/10/2021 16: 30:00
Ngày 01/10/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 444/BC-UBND về việc kết quả thu ngân sách...
Báo cáo số 348/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, giai đoạn 2016 - 2021
12/08/2021 10: 00:00
Ngày 10/8/2021, UBND huyện ban hành Báo cáo số 348/BC-UBND về việc kết quả thực hiện Luật An toàn...
Báo cáo số 343/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc công tác quản lý, sử dụng đất đai của huyện Ba Chẽ giai đoạn 2010 - 6/2021
03/08/2021 14: 30:00
Ngày 03/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 343/BC-UBND về việc công tác quản lý, sử dụng...
Báo cáo số 340/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả thu ngân sách nhà nước đến 31/7/2021 trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ba Chẽ
02/08/2021 15: 30:00
Ngày 02/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 340/BC-UBND về việc kết quả thu ngân sách nhà...
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3458
Đã truy cập: 4848837