Trang chủ Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý, năm
Báo cáo số 440/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khoá XI) về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động
19/10/2020 11: 30:00
Ngày 19/10/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 440/BC-UBND về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW...
Báo cáo số 372/BC-UBND của UBND huyện về tổng kết các Chương trình, Đề án, Kế hoạch công tác dân số giai đoạn 2015-2020
09/09/2020 11: 00:00
Ngày 08/9/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 372/BC-UBND về tổng kết các Chương trình, Đề...
Báo cáo số 324/BC-UBND của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình việc làm giai đoạn 2016- 2020, đề xuất xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025
12/08/2020 16: 00:00
Ngày 11/8/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 11/08/2020 về kết quả thực...
Báo cáo số 255/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về kết quả tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ
30/06/2020 10: 00:00
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ba Chẽ
10/06/2020 10: 30:00
Ngày 10/6/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 59/TB-UBND về việc công bố công khai Kế...
Báo cáo số 110/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020
09/04/2020 16: 00:00
Giao chỉ tiêu thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện Ba Chẽ năm 2020
08/01/2020 16: 00:00
Ngày 06/01/2020, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực...
Báo cáo Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Ba Chẽ quý III/2019
16/10/2019 14: 00:00
Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động năm 2019
15/10/2019 14: 00:00
Ngày 04/10/2019, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 210/BC-UBND về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo...
Báo cáo Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Ba Chẽ từ tháng 01 đến tháng 9/2019
15/10/2019 14: 00:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3382
Đã truy cập: 3971545