Trang chủ Thông tin đất đai, tài nguyên
Báo cáo số 340/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc kết quả thu ngân sách nhà nước đến 31/7/2021 trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ba Chẽ
02/08/2021 15: 30:00
Ngày 02/8/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 340/BC-UBND về việc kết quả thu ngân sách nhà...
Báo cáo số 328/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc chấp hành pháp luật về đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Ba Chẽ thời kỳ 2015 - 2020
29/07/2021 16: 00:00
Ngày 29/7/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 328/BC-UBND về việc chấp hành pháp luật về...
Công văn số 1276/UBND-TNMT của UBND huyện Ba Chẽ về việc niêm yết công khai các hộ sử dụng đất chưa lập thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ đất lâm nghiệp)
29/07/2021 15: 00:00
Ngày 29/7/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Công văn số 1276/UBND-TNMT về việc niêm yết công khai...
Quyết định số 1347/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
10/06/2021 16: 00:00
Quyết định số 1134/QĐ-XPVPHC của UBND huyện Ba Chẽ về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Dẩu Phúc
07/06/2021 16: 00:00
Ngày 07/6/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 1134/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm...
Quyết định số 1000/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc thu hồi GCNQSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp và cấp đổi GCNQSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất (ông Nông Đức Hoa)
19/05/2021 16: 00:00
Quyết định số 881/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 ô đất khu dân cư tự xây thôn Đồng giảng B, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ
06/05/2021 15: 00:00
Ngày 06/5/2021, UBND huyện Ba Chẽ Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối...
Công văn số 690/UBND-KTHT của UBND huyện Ba Chẽ về việc báo cáo danh sách Trung tâm môi giới nhà đất và các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện Ba Chẽ
06/05/2021 13: 00:00
Công văn số 626/UBND-TNMT của UBND huyện Ba Chẽ về việc báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước đến tháng 4/2021 trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ba Chẽ
25/04/2021 16: 00:00
Báo cáo số 142/BC-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về việc Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và đề xuất định hướng sửa đổi
20/04/2021 14: 30:00
Ngày 20/4/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 142/BC-UBND về việc Tổng kết thi hành Luật...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1315
Đã truy cập: 6906869