Trang chủ Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kết quả sơ kết bước 1 triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
22/02/2021 16: 20:00
Ngày 22/02/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Báo cáo số 10/BC-UBBC về sơ kết bước 1 triển...
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
21/02/2021 10: 00:00
Ngày 21/01/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBBC về triển khai công tác...
Quyết định số 179/QĐ-UBND của UBND huyện Ba Chẽ về thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử
29/01/2021 16: 00:00
Ngày 29/01/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác...
Phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ ban bầu cử huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2021 - 2026
22/01/2021 16: 00:00
Ngày 22/01/2021, Uỷ ban bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 08/TB-UBBC về phân công nhiệm vụ...
Thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
22/01/2021 15: 00:00
Ngày 22/01/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBBC về thành lập Tiểu ban...
Thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
22/01/2021 14: 30:00
Ngày 22/01/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBBC về thành lập Tiểu ban...
Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
22/01/2021 14: 00:00
Ngày 22/01/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về thành lập Tiểu...
Quy chế làm việc của Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2021 - 2026
21/01/2021 15: 00:00
Ngày 21/01/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Quy chế số 04/QC-UBBC về quy chế làm việc của...
Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
13/01/2021 16: 00:00
Ngày 13/01/2021, Huyện uỷ Ba Chẽ ban hành Quyết định số 91-QĐ/HU về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc...
Thành lập Uỷ ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13/01/2021 16: 00:00
Ngày 13/01/2021, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND về thành lập Uỷ ban Bầu cử Đại...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1559
Đã truy cập: 6897991